• Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Pensioensparen

Alles over de 4 pensioenpijlers in België

Wat moet u weten over de 4 pensioenpijlers?

In België bestaan er 4 pensioenpijlers. Elke pijler speelt een specifieke rol voor uw pensioen. We zetten alles voor u op een rij.

1. Wettelijk pensioen

In de 1e pijler ontvangt u van de overheid een rustpensioen of wettelijk pensioen. In 2022 voor een volledige loopbaan (45 jaar) waren dit de minimumpensioenen: 

 • 20 686,27 euro bruto/jaar (1 723,86 euro/maand) voor het gezinspensioen voor werknemers en zelfstandigen.
 • 16 554,23 euro bruto/jaar (1 379,52 euro/maand) voor alleenstaande gepensioneerde werknemers.

Het concrete bedrag hangt af van uw gezinssituatie, het aantal jaren dat u gewerkt hebt, uw loon en uw statuut. 

Belangrijk om te weten:

 • Als u deeltijds gaat werken , dan heeft dat zijn gevolgen voor uw wettelijk pensioen. In bepaalde gevallen, zoals bij (thematisch) tijdskrediet, worden niet-gewerkte periodes wel gelijkgesteld. Dat betekent dat ze meetellen voor de pensioenberekening.
 • In principe kan u op pensioen gaan vanaf 65 jaar. Vervroegd pensioen kan slechts als aan strikte voorwaarden voldaan is.
 • Uw wettelijk pensioen zal wellicht niet volstaan om uw huidige levensstandaard te behouden. Daarom spelen de andere pensioenpijlers een belangrijke rol.

2. Aanvullend pensioen

In de 2e pijler bouwt u een aanvullend pensioen op:

 • voor werknemers is er de groepsverzekering of eventueel een pensioenfonds (OFP - organisme voor financiering van pensioenen) voorzien door de werkgever. In uitzonderlijke gevallen en mits naleving van voorwaarden kan een werkgever een individuele pensioentoezegging (IPT) doen tegenover bepaalde werknemers.
 • voor zelfstandigen is er het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). De vennootschap van zelfstandige bedrijfsleiders kan daarenboven een individuele Pensioentoezegging of een groepsverzekering afsluiten voor haar zelfstandige bedrijfsleider(s).

3. Pensioensparen?

De 3e pijler groepeert het eigenlijke pensioensparen en langetermijnsparen. Bij deze 2 formules voor individueel sparen krijgt u een fiscaal voordeel. U recupereert 30% van uw stortingen als belastingvoordeel (als u voldoet aan de wettelijke voorwaarden). Hou wel rekening met een belasting op de uitkering als u een belastingvoordeel gekregen hebt op de premie.

Belangrijk om te weten: hoe vroeger u begint met pensioensparen, hoe comfortabeler uw pensioen zal zijn.

4. Vrij sparen

De 4e pijler staat voor de persoonlijke spaarinspanningen waarvoor u geen belastingvoordeel ontvangt. Een paar voorbeelden: spaarrekening, vastgoedinvestering, effectenportefeuille (met aandelen en obligaties), sommige levensverzekeringen, enz.

Uw DVV-consulent helpt u!

Nog vragen over de 4 pensioenpijlers? Ga langs bij een DVV-consulent in uw buurt. Zij of hij is er voor u!

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent