• Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Auto

Uitgebreide verzekering voor uw mobilhome

Camperverzekering

Waarborgen van de camperverzekering

Uw camper, uw vrijheid? Dankzij de complete verzekering die bestaat uit een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid, Rechtsbijstand en Volledige Omnium bent u helemaal gerust.

Burgerlijke aansprakelijkheid verzekerd
Met de camperverzekering is uw burgerlijke aansprakelijkheid gedekt. Bij schade aan derden zal uw verzekering in uw plaats de materiële en lichamelijke schade vergoeden. Goed nieuws: niet alleen de verzekeringnemer is gedekt, maar ook iedereen die als regelmatige bestuurder is opgenomen in het contract.

Rechtsbijstand
Als u vervolgd wordt omwille van een inbreuk op de verkeerswet of als u betrokken bent bij een ongeval met doden en gewonden, verdedigen wij uw belangen. Desnoods tot voor de rechtbank. U mag zelf uw advocaat vrij kiezen, wij betalen alle kosten en honoraria. Eventuele boetes betalen we uiteraard niet.

Volledige Omnium
Bij de volledige omnium bent u zeker van de volgende waarborgen zonder franchise:

 • glasbreuk: alle ramen (glas of kunststof) en koepels en ook schade aan het interieur als gevolg van de glasbreuk.
 • brand: schade na brand, vuur, ontploffing, steekvlammen, bliksem en blussingswerken na brand.
 • diefstal en schade door diefstal: diefstal en schade aan het interieur bij inbraak, kosten na diefstal van de officiële nummerplaat en nieuwe sleutels of het herprogrammeren als de sleutels gestolen zijn. Zelfs uw vast bevestigde tv is gedekt als die is opgenomen in de verzekerde waarde.
 • aanrijding met dieren (niet enkel wilde dieren): u hoeft alleen een proces-verbaal te laten opmaken.
 • natuurkrachten: storm, orkaan, hagel, vloedgolf, overstroming, aardbeving, vulkaanuitbarsting, het vallen van meteorieten, lawine, sneeuwdruk.
 • bijkomende gevaren: schade bij plotselinge en onvoorziene neerslag van roet, verf- en zandstraalresten of schade bij een kettingbotsing met minstens 4 geïdentificeerde voertuigen. DVV is trouwens de enige op de markt die deze schade vergoedt zonder franchise. Ook schade doordat uw camper vervoerd wordt met een trein of boot is gedekt zonder franchise!

Enkel voor de waarborg Eigen Schade die de schade dekt aan uw eigen mobilhome, geldt een franchise. Als u intekent, hebt u de keuze:

 • klassieke franchise van 2,5% (of 5% of 10%) van de verzekerde waarde
 • franchise ‘aanrijdingsrisico’: dat is een klassieke franchise van 2,5% waarbij er volledig wordt betaald als de tegenpartij een geïdentificeerd motorrijtuig is.
 • Engelse franchise: u wordt volledig terugbetaald als de schade minimaal 750 euro (excl. btw) bedraagt.

Nog meer bescherming naar keuze

Door de waarborgen uit te breiden, bent u nog beter beschermd als er iets gebeurt onderweg.

Pechverhelping en reisbijstand
Om zorgeloos op vakantie te vertrekken, kiest u voor DVV Assistance. U bent dan verzekerd tegen pech onderweg. Ook in België trouwens.

Verzekering voor lichamelijke schade van de bestuurder
Voor uw lichamelijke letsels als bestuurder bij een verkeersongeval is er de verzekering Lichamelijke Ongevallen in het Verkeer. Die zal een vergoeding uitkeren bij verwondingen, tijdelijke arbeidsongeschiktheid, blijvende invaliditeit of overlijden.

Franchise

Uitsluitingen en beperkingen

 • Bij diefstal moet u altijd aangifte doen bij de politie. Om terugbetaald te worden onder de omniumverzekering, is het belangrijk dat uw camper goed werd afgesloten.
 • De camperverzekering geldt voor privégebruik van campers met een MTM van 3,5 ton.
 • Schade aan koplampen, achterlichten en spiegels is niet inbegrepen in de waarborg glasbreuk van de omniumverzekering. Aanrijding met dieren is ook niet gedekt als er geen proces-verbaal is opgemaakt.
 • De autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt geen lichamelijke schade van de bestuurder of de aansprakelijke voor het ongeval.
 • In de volgende gevallen kan DVV verzekeringen de betaalde schadevergoeding bij de verzekerde verhalen:
  • De waarborg is vervallen omdat de premie niet betaald is.
  • Er wordt opzettelijk informatie weggelaten of er werd verkeerde informatie opgegeven bij de aanvraag van de verzekering.
  • Het ongeval is opzettelijk veroorzaakt door de verzekerde.
  • De bestuurder rijdt in een staat van dronkenschap of in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van producten andere dan alcoholische dranken.
  • De bestuurder neemt deel aan een niet-toegelaten snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of –wedstrijd.
  • Het voertuig wordt bestuurd door een persoon die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet: niet de vereiste leeftijd, geen rijbewijs of vervallen recht op sturen.
  • Het voertuig heeft geen geldig keuringsbewijs.
  • Het contractueel of reglementair aantal vervoerde personen is overschreden.
 • Als uw mobilhome na een ongeval hersteld moet worden en u een beroep doet op een erkende hersteller, krijgt u met de omnium een personenwagen als vervangwagen (dus geen andere mobilhome).
 • Zodra uw mobilhome een waarde heeft van meer dan 75.000 euro excl. btw is een antidiefstalsysteem met satelliettracking noodzakelijk.

Goed om te weten

Oef, een mens!

Bij DVV gaat het in de eerste plaats om mensen! Dat betekent ook dat in geval van schade uw DVV-consulent uw dossier persoonlijk en snel zal beheren. Op belangrijke momenten kan u dus rekenen op de hulp van een echte mens. Een hele geruststelling!

De bijstandsverzekering DVV Assistance is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE70 0689 0667 8225, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent