• Blog
 • Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Auto

Autoverzekering voor een tweedehandswagen

Autoverzekering Mobility

Vervangwagen eender waar in België bij een ongeval

Gratis 24/24 bijstand na een ongeval in België

In geval van schade beheert je consulent je dossier van A tot Z

Welke autoverzekering voor je tweedehandswagen?

Burgerlijke Aansprakelijkheid:
• wettelijk verplicht
• je bent verzekerd voor schade veroorzaakt aan derden 
• bij een ongeval in België krijg je een vervangwagen

Mini Omnium:
• ideaal voor een auto tussen twee en zes jaar oud
• dekt alle schade veroorzaakt door een onvoorziene gebeurtenis (brand, diefstal, hagel, kettingbotsing, schade veroorzaakt door marters, natuurramp, enz.)

Full Omnium:
• ideaal voor auto’s tot twee jaar
 maximale bescherming: alle materiële schade aan je auto is gedekt (ongeval in fout of vandalisme bv.) 

Als je weinig rijdt, dan betaal je ook minder

Je kan van 10% korting genieten op je Burgerlijke Aansprakelijkheid onder bepaalde voorwaarden:

 • minder dan 10.000 km per jaar rijden
 • ouder zijn dan 26 jaar
 • uitgezonderd voor professioneel gebruik en als rechtspersoon

Een ongeval in België? Geniet 24/24 en 7/7 bijstand!

Bel gratis 0800 93 300 in België om hulp te krijgen:

 • Je auto wordt gratis weggesleept naar de garage van jouw keuze in België.
 • Je krijgt een vervangwagen* voor de hele duur van de herstelling (zelfs bij een ongeval in fout) als je een door DVV erkende garage kiest. 
 • Je wordt naar huis gebracht.
 • Je partner of werkgever wordt verwittigd

Uitsluitingen en beperkingen

In de volgende gevallen kan DVV verzekeringen de betaalde vergoeding verhalen op de verzekerde:

 • De waarborg is opgeschort omdat de premie niet betaald is. 
 • Er wordt opzettelijk informatie weggelaten of er werd verkeerde informatie opgegeven bij de aanvraag van de verzekering.
 • Het ongeval is opzettelijk veroorzaakt door de verzekerde.
 • De bestuurder rijdt onder invloed of in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van stoffen andere dan alcohol.
 • De bestuurder neemt deel aan een niet-toegelaten snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of -wedstrijd.
 • Het voertuig wordt bestuurd door een persoon die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet: niet de vereiste leeftijd, geen rijbewijs of vervallen recht op sturen.
 • De wagen heeft geen geldig keuringsbewijs.
 • Het contractueel of reglementair aantal vervoerde personen is overschreden.

Burgerlijke Aansprakelijkheid

 • De autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt geen schade aan je eigen voertuig. Daarvoor heb je een omniumverzekering nodig.
 • De autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt geen lichamelijke schade van de bestuurder of de aansprakelijke voor het ongeval.

Mini Omnium & Full Omnium

 • De Mini Omnium- & Full Omniumverzekering komen niet tussen voor lichamelijke schade en ook niet voor lichamelijke en materiële schade van de tegenpartij. 
 • Voor lichamelijke schade van de bestuurder van je auto heb je de optie Bestuurder nodig bij je autoverzekering of Lichamelijke Ongevallen in het Verkeer.

Franchise

De eventuele franchises worden vermeld in de algemene of bijzondere voorwaarden. Je DVV-consulent zal je die bezorgen bij de ondertekening van je verzekeringscontract.
 • Onze partner Europ Assistance organiseert de bijstand. 
 • *Vervangwagen gedurende de herstelling na een ongeval in België (en tot 30 km over de grens) als je een garage kiest die erkend is door DVV.
 • Raadpleeg voor de franchise, gedekte goederen, beperkingen en uitsluitingen van de dekking, contactgegevens van de klachtendienst enz. je DVV-consulent of kijk op:
 • De Bijzondere en Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar.

Gewoon goeie service

Bij DVV is verzekeren in de eerste plaats een service. Dagelijks maken meer dan 1.000 DVV-consulenten tijd voor je vrij. Wanneer je dat echt nodig hebt, bijvoorbeeld in geval van schade. Je consulent volgt je dossier dus persoonlijk van A tot Z. En dat is geruststellend!

De autoverzekering Mobility is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE70 0689 0667 8225, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 290 kantoren.

Kies een consulent