• Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Gezin

Aansprakelijkheid van uw gezin verzekerd

Familiale verzekering Cocoon Flex

Familiale verzekering tegen een scherpe prijs

Als u een ongeluk veroorzaakt bij anderen bent u wettelijk verplicht om alle lichamelijke en materiële schade te vergoeden. Gelukkig kan u zich voor minder dan 100 euro per jaar tegen die burgerlijke aansprakelijkheid beschermen met een familiale verzekering. Een heel pak goedkoper dan wat u riskeert te moeten betalen als u niet verzekerd bent… 

Voor iedereen onder uw dak
Ook als uw partner, kinderen, huisdieren of vrienden die bij u logeren een ongeluk veroorzaken, komt de familiale verzekering tussen. Wereldwijd, dus zelfs als u met vakantie bent. 

Rechtsbijstand
U kan een beroep doen op de waarborg rechtsbijstand van uw familiale verzekering om schade te verhalen die u zelf geleden hebt:

 • We helpen u met de verdediging als u vervolgd wordt.
 • U krijgt een vergoeding in geval van onvermogende aansprakelijke personen.
 • U kan een voorschot op een borgtocht ontvangen.
 • U bent vrij in de keuze van uw advocaat en/of expert.

Wil u ook in andere situaties op ons een beroep kunnen doen om uw belangen te verdedigen? Kies dan de ruimere rechtsbijstandsverzekering Lex.Tra Particulier.

Uitgebreide Burgerlijke aansprakelijkheid om uw familiale verzekering uit te breiden

Om u nog beter in te dekken, kan u voor 25 euro de basisformule uitbreiden met de optie Uitgebreide Burgerlijke aansprakelijkheid. U bent dan zeker van de volgende extra waarborgen:

 • 0 euro franchise?: u betaalt geen franchise als de materiële schade meer dan 297,74 euro bedraagt (principe van de Engelse franchise).
 • vergoeding bij schade aan toevertrouwde goederen: bijvoorbeeld als u de grasmaaier van de buurman beschadigt terwijl u ermee aan de slag bent.
 • vergoeding bij schade aan gebouw en inboedel van lokalen gehuurd voor familiefeest of vakantieverblijf
 • vergoeding bij schade die u aan een auto veroorzaakt waarmee u als BOB rijdt: bijvoorbeeld als u betrokken raakt in een ongeval met de auto van een vriend of vriendin.

Hoe kan ik vermijden dat ik franchise moet betalen als ik een schadegeval heb in mijn familiale verzekering?

Normaal geldt er voor materiële schade inderdaad een franchise van 297,74 euro, voor lichamelijke schade niet. Om de franchise van de materiële schade te vermijden zijn er 2 mogelijkheden:

 • U hebt ingetekend op de optie Uitgebreide Burgerlijke Aansprakelijkheid: als de schade groter is dan die 297,74 euro, betaalt u geen franchise. 
 • U hebt punten gespaard met het getrouwheidsprogramma DVV Stars: 3 punten zijn genoeg om de franchise af te kopen als het schadegeval meer dan 1.000 euro bedraagt.

Hoe zit het met de familiale verzekering voor mijn nieuw samengesteld gezin?

De gezinspolis van de familiale verzekering verzekert alle personen die onder uw dak wonen: uzelf, uw partner, uw kinderen en die van uw partner. Uw kinderen zijn dan ook verzekerd als ze niet bij u thuis zijn. Enige voorwaarde: u bent de ouder die de kinderbijslag ontvangt voor de kinderen.

Ik pas op mijn kleinkinderen. Wat gebeurt er als zij schade veroorzaken?

Als uw kleinkinderen onder uw toezicht staan of als uw aansprakelijkheid kan worden ingeroepen, kan u uw familiale verzekering inroepen om de financiële gevolgen niet te moeten dragen.

Uitsluitingen en beperkingen

 • Als u een ongeval krijgt terwijl u een voertuig of voortbewegingstoestel bestuurt dat is uitgerust met een elektrische motor waarmee u zelfstandig "zonder te trappen" de 25 km/u kunt overschrijden, dekt de familiale verzekering u niet. U moet een verzekering BA voor bromfietsen afsluiten.
 • Bent u zelf gekwetst? Dan kan u geen beroep doen op de familiale verzekering. Om uzelf te verzekeren tegen lichamelijke schade kan u een verzekering Ongeval Privéleven afsluiten.
 • De lichamelijke en de materiële schade zijn gelimiteerd tot respectievelijk 27.895.341 euro en 5.579.068 euro.

Franchise

 • Voor lichamelijke schade is er geen franchise. Voor materiële schade bedraagt de franchise 297,74 euro.
 • De vermelde limiet- en franchisebedragen zijn van 2022 en evolueren (met uitzondering van Rechtsbijstand) met de index van de consumptieprijzen.
 • De familiale verzekering wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. Ga langs bij een DVV-consulent of bekijk hier:

Oef, een mens!

Bij DVV gaat het in de eerste plaats om mensen! Dat betekent ook dat in geval van schade uw DVV-consulent uw dossier persoonlijk en snel zal beheren. Op belangrijke momenten kan u dus rekenen op de hulp van een echte mens. Een hele geruststelling!

De familiale verzekering is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent