• Blog
 • Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Kredieten

Woonkrediet en verzekeringen in 1 pakket

Immo-Pack

Waarborgen van het Immo-Pack

Het Immo-Pack bundelt een woonkrediet met belangrijke verzekeringen voor je woonproject. Kies je voor je verzekeringen liever een andere verzekeraar? Dat kan, maar dan geniet je niet van dezelfde gunstige tarieven voor het DVV-krediet. Deze gunstige tarieven zijn dan ook voorwaardelijk.

Woonkrediet
Moet je een variabele of een vaste rentevoet kiezen? En wat is voor je de juiste looptijd? Op basis van hun jarenlange ervaring en hun expertise helpen onze kredietmakelaars je de juiste keuzes maken. Je kan trouwens in je woonkrediet ook formules met een vaste en variabele rente combineren. Belangrijk: dankzij het Immo-Pack ben je zeker dat je een voorkeurrentevoet krijgt. Alle informatie vind je in de prospectus en tarieffiche of bij de kredietmakelaar die ook verzekeringsconsulent is.

Woningverzekering
De woningverzekering Cocoon Flex komt tussen voor schade aan je thuis door bijvoorbeeld:

 • brand of blikseminslag
 • storm, hagel, sneeuw en ijsdruk
 • water 
 • glasbreuk 
 • natuurramp

Schuldsaldoverzekering
Bij overlijden zal de schuldsaldoverzekering het openstaande deel van je woonkrediet (het ‘schuldsaldo’) betalen. Je partner of erfgenamen moeten dan de maandelijkse aflossingen niet meer doen. Zo ben je zeker dat ze ook dan in de gezinswoning kunnen blijven.

Aanvullende verzekeringen

Voor nog meer financiële zekerheid breid je het Immo-Pack uit met extra verzekeringen:

 • verzekering Lichamelijke Ongevallen bij Tijdelijke werken: als je gaat (ver)bouwen of verhuizen, zal deze verzekering alle lichamelijke letsels dekken van jou, je vrienden of familie die vrijwillig bij je helpen.
 • verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s: als er iets verkeerd gaat op je bouwwerf vergoedt je verzekering de schade. Zelfs zonder dat moet onderzocht worden wie aansprakelijk is! Zo vermijd je vertragingen omdat de werken moeten stil liggen tot er duidelijkheid is over de verantwoordelijkheden.
Hoe werkt hypotheekoverdracht?

Als je je huidige woning verkoopt en een nieuwe woning koopt, kan je je woonkrediet overzetten van de ene woning naar de andere. 

Hoe kan ik mijn woning verkopen als mijn hypotheek nog loopt?

Als je je  woning verkoopt en de hypotheek nog loopt, kan je die lening vervroegd terugbetalen. Je betaalt daarvoor een vergoeding van drie maanden intrest. Bij volledige vervroegde terugbetaling wordt deze herbeleggingsvergoeding berekend op het kapitaalsaldo dat nog open staat op het ogenblik van de terugbetaling, tegen dezelfde rentevoet als die van het krediet.

 Is een wederopname van het uitstaande krediet mogelijk? 

Als je in een later stadium een extra kapitaal wenst (bijvoorbeeld om bij te bouwen of te verbouwen), vraag je gewoon een wederopname van het uitstaande krediet voor het bedrag dat je hebt afgelost of vervroegd hebt terugbetaald in de loop van het krediet. Een wederopname van het uitstaande krediet moet ten minste 6.200 euro bedragen en mag niet na de einddatum van de kredietopening vallen. Een wederopname moet opnieuw aanvaard worden door DVV verzekeringen.

Uitsluitingen en beperkingen

 • Schade aan je aanplantingen, speelgoed en trampolines (die zich buiten bevinden) is niet gedekt door de basiswaarborgen. Neem daarvoor de Optie Tuin.
 • Zwembaden, zwemvijvers en buitenjacuzzi’s zijn niet gedekt. Neem de Optie Zwembad.
 • Je voertuig van 50cc of meer, aanhangwagen, caravan, plezierboot en jetski zijn niet gedekt. Kies de Optie Geparkeerd Voertuig.
 • Je laptop, tablet, LED en Smart TV van meer dan 19 inch zijn alleen gedekt voor de basisrisico’s. Om de toestellen tegen alle risico’s te verzekeren (bijvoorbeeld als je het laat vallen), neem je de Optie Media.
 • Schade door werken is niet gedekt. Kies daarvoor de Optie Werken.
 • Voor de tussenkomst van de slotenmaker vergoeden we tot maximaal 260 euro.
 • Schade door water dat binnendringt via deuren, vensters, verluchtingsgaten of andere openingen in het gebouw betalen we niet terug.

Solidariteitsmechanisme voor verzekerden met een verhoogd gezondheidsrisico

Sinds begin 2015 zijn er wettelijke maatregelen om de schuldsaldoverzekering toegankelijker te maken voor personen met gezondheidsproblemen. Deze zijn van toepassing op schuldsaldoverzekeringen die als dekking van een woonkrediet worden afgesloten met het oog op de aankoop, bouw of verbouwing van een eigen woning.

Dit solidariteitsmechanisme is er gekomen in het kader van contracten voor de aankoop of renovatie van een enige eigen woning die na 31 december 2014 onderschreven zijn.

De medische meerpremie voor uw rekening mag niet meer bedragen dan 125% van de basispremie. Is dit percentage hoger, dan zal de Compensatiekas meteen het verschil aan uw verzekeringsmaatschappij betalen. Hiervoor dient u dus geen aanvraag in te dienen.

Meer weten

De maximale looptijd van een woonkrediet bedraagt 25 jaar. Er is geen minimumduur, maar om fiscale redenen leen je het best voor een minimumduur van 10 jaar.

Je geniet een fiscaal voordeel als er voldaan is aan wettelijke voorwaarden. De fiscale behandeling hangt af van je individuele omstandigheden en kan in de toekomst veranderen. Als je een belastingvoordeel gekregen hebt voor een premie moet je rekening houden met een taks op de uitkering. 

De schuldsaldoverzekering is een overlijdensverzekering van tak 21 met vast kapitaal en maximaal 15% instapkosten, afgesloten voor een bepaalde duurtijd met een minimum van 10 jaar in geval van pensioensparen. De maximale duurtijd van de schuldsaldoverzekering is gelijk aan de looptijd van het woonkrediet. De woningverzekering Cocoon Flex wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Bekijk voor informatie over de limieten en uitsluitingen:

Of ga langs bij een kredietmakelaar die ook DVV-verzekeringsconsulent is. Het is belangrijk deze documenten door te nemen voor een contract te ondertekenen. De Bijzondere en Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Oef, een mens!

Bij DVV gaat het in de eerste plaats om mensen! Dat betekent dat je DVV-kredietmakelaar je dossier persoonlijk en snel zal beheren. Op belangrijke momenten kan je dus rekenen op de hulp van een echte mens. Een hele geruststelling!

De schuldsaldoverzekering en de woningverzekering Cocoon Flex zijn verzekeringsproducten van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Dit wil je ook weten

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 290 kantoren.

Kies een consulent