• Blog
  • Contact
  • Wie zijn wij?
  • Klachten
  • Jobs
  • MyDVV

Overlijden

Je kinderen onterven of een pluskind laten erven?

Erven of onterven van (plus)kinderen: dit moet je weten

De regels van het erfrecht zijn erg complex en laten weinig vrijheid om te beslissen over je nalatenschap. Wat je kinderen en/of pluskinderen al dan niet kunnen erven, is vastgelegd in het erfrecht. Een tipje van de sluier …

Kan je een kind onterven?

De Belgische wet laat niet toe om kinderen volledig te onterven. Sinds 2018 hebben zij samen recht op de helft van de erfenis: het voorbehouden deel of de wettelijke reserve. Als je in je  testament een andere regeling voorziet, kan je kind zijn deel opeisen. Ook schenken is in theorie geen oplossing. Benadeelde kinderen kunnen dan stappen ondernemen als hun voorbehouden deel is aangetast (en zij dus minder erven dan waarop ze recht hebben). 

Wil je toch een manier vinden om een kind te onterven? Vraag dan advies aan een notaris. Een beding van aanwas kan een mogelijke optie zijn.

Wat met pluskinderen?

In principe erven pluskinderen niet. Als je hen toch iets wil nalaten, kan je het best met een notaris bekijken wat kan. De regels zijn immers ingewikkeld. Dit zijn alvast een aantal mogelijkheden:

  • Je kan zorgen voor een goede bescherming van je huidige partner door bijvoorbeeld te trouwen. Later heeft je pluskind daar ook voordeel bij.
  • Je kan kiezen voor een stiefouderadoptie. Als je je pluskind adopteert, krijgt het dezelfde rechten als je eigen kind.
  • Je kan een testament opstellen. Bijvoorbeeld om te voorzien dat je stiefkinderen een stuk krijgen uit het beschikbare deel (het deel dat overblijft nadat je eigen kinderen hun voorbehouden deel gekregen hebben).
  • Je kan intekenen op een levensverzekering en je pluskind als begunstigde aanduiden in de levensverzekering. Als je er niet meer bent, ontvangt je pluskind dan het kapitaal. 

En de erfbelasting in dat geval? Een pluskind wordt qua erfbelasting gelijkgesteld aan een eigen kind. Ook voor pluskinderen is een schenking bij leven voordeliger dan later erfbelasting te moeten betalen. Houd er wel rekening mee dat de schenking in principe niet kan worden teruggedraaid.

Je DVV-consulent helpt je!

Nog vragen? Ga langs bij een DVV-consulent in je buurt. Zij of hij is er voor je!

Gepubliceerd op 31/05/2022

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 290 kantoren.

Kies een consulent