• Contact
  • Wie zijn wij?
  • Klachten
  • Jobs
  • MyDVV

Overlijden

Uw kinderen onterven of een pluskind laten erven?

Erven of onterven van (plus)kinderen: dit moet u weten

De regels van het erfrecht zijn erg complex en laten weinig vrijheid om te beslissen over uw nalatenschap. Wat uw kinderen en/of pluskinderen al dan niet kunnen erven, is vastgelegd in het erfrecht. Een tipje van de sluier …

Kan u een kind onterven?

De Belgische wet laat niet toe om kinderen volledig te onterven. Sinds 2018 hebben zij samen recht op de helft van de erfenis: het voorbehouden deel of de wettelijke reserve. Als u in uw testament een andere regeling voorziet, kan uw kind zijn deel opeisen. Ook schenken is in theorie geen oplossing. Benadeelde kinderen kunnen dan stappen ondernemen als hun voorbehouden deel is aangetast (en zij dus minder erven dan waarop ze recht hebben). 

Wil u toch een manier vinden om een kind te onterven? Vraag dan advies aan een notaris. Een beding van aanwas kan een mogelijke optie zijn.

Wat met pluskinderen?

In principe erven pluskinderen niet. Als u hen toch iets wil nalaten, kan u het best met een notaris bekijken wat kan. De regels zijn immers ingewikkeld. Dit zijn alvast een aantal mogelijkheden:

  • U kan zorgen voor een goede bescherming van uw huidige partner door bijvoorbeeld te trouwen. Later heeft uw pluskind daar ook voordeel bij.
  • U kan kiezen voor een stiefouderadoptie. Als u uw pluskind adopteert, krijgt het dezelfde rechten als uw eigen kind.
  • U kan een testament opstellen. Bijvoorbeeld om te voorzien dat uw stiefkinderen een stuk krijgen uit het beschikbare deel (het deel dat overblijft nadat uw eigen kinderen hun voorbehouden deel gekregen hebben).
  • U kan intekenen op een levensverzekering en uw pluskind als begunstigde aanduiden in de levensverzekering. Als u er niet meer bent, ontvangt uw pluskind dan het kapitaal. 

En de erfbelasting in dat geval? Een pluskind wordt qua erfbelasting gelijkgesteld aan een eigen kind. Ook voor pluskinderen is een schenking bij leven voordeliger dan later erfbelasting te moeten betalen. Hou er wel rekening mee dat de schenking in principe niet kan worden teruggedraaid.

Uw DVV-consulent helpt u!

Nog vragen? Ga langs bij een DVV-consulent in uw buurt. Zij of hij is er voor u!

Gepubliceerd op 31/05/2022

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent