• MyDVV

Overlijden

Waarom is een uitvaartverzekering nodig?

Het nut van een uitvaartverzekering

Bij een overlijden komt er heel wat op de nabestaanden af. De uitvaart moet georganiseerd worden en er zijn ook nog de uitvaartkosten. Die lopen snel hoog op zoals blijkt uit de uitvaartsimulator. Een uitvaartverzekering kan dan veel financieel leed besparen.

Voorbeeld

Toen de vader van Ingrid overleed, werd Ingrid geconfronteerd met hoge begrafeniskosten. Jammer genoeg bleek haar vader nauwelijks enige financiële reserve te hebben. Zijn rekening werd ook geblokkeerd, een standaardprocedure in het kader van het erfrecht. Ingrid moest de hulp van familie inroepen om hem de uitvaart te kunnen geven die ze wilde. 

3 redenen voor een uitvaartverzekering

  1. Uw nabestaanden hebben geen financiële moeilijkheden als de uitvaartkosten betaald moeten worden.
  2. Een uitvaartverzekering is de enige verzekering die met 100% zekerheid van pas zal komen.
  3. U kan er zijn voor uw dierbaren, zelfs als u er niet meer bent.

Hoe werkt de uitvaartverzekering van DVV?

Met Uitvaart+  bouwt u een kapitaal op waarmee later de kosten van de crematie of begrafenis gedekt kunnen worden:

  • U kiest hoe u de premie betaalt: U betaalt de premie gespreid over min. 5 jaar en max. 20 jaar. U kiest zelf of u maandelijks, driemaandelijks of halfjaarlijks stort.
  • De uitvaartverzekering zal later aan uw nabestaanden het kapitaal uitbetalen (2.500 tot 15.000 euro).
  • U betaalt minder belastingen onder bepaalde wettelijke voorwaarden: de fiscus betaalt een stuk van de premies terug in de vorm van een belastingvermindering, zolang u ze aftrekt in het kader van langetermijn- of pensioensparen. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele situatie en kan in de toekomst gewijzigd worden. Hou er rekening mee dat als voor een premie een belastingvoordeel verkregen werd, er ook taksen van toepassing zijn op de uitkering.

Waarom kiezen voor DVV verzekeringen?

  • Bij andere uitvaartverzekeringen wordt vaak rechtstreeks aan de begrafenisondernemer betaald. Bij ons niet. Wij laten u beslissen hoe u alles regelt. Meer nog: u kan, als verzekeringsnemer, de begunstigde op elk moment wijzigen.
  • Er is geen medische screening nodig bij DVV. Goed om te weten: bij een invaliditeitspercentage van meer dan 66% is onderschrijving niet mogelijk.
  • Als u komt te overlijden, zal uw DVV-consulent alles doen om de uitbetaling vlot te laten verlopen. Hou wel rekening met een eventuele wachtperiode.
  • U kan een verzekering Uitvaart+ nemen vanaf 18 jaar tot 70 jaar.

Meer informatie

Wil u meer weten over Uitvaart+ van DVV verzekeringen of over het eventuele belastingvoordeel? Spring eens binnen bij een DVV-consulent.

Goed om te weten:

Uitvaart+ is een levenslange overlijdensverzekering van tak 21 met maximaal 6% instapkosten, afgesloten voor een levenslange duurtijd met een minimum van 10 jaar in geval van pensioensparen. Bekijk voor informatie over de limieten, risico’s  en uitsluitingen de voorwaarden, de informatiefiche en commerciële fiche of ga langs bij een DVV-consulent. Het is belangrijk deze documenten door te nemen voor een contract te ondertekenen. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Ga naar een DVV-consulent in een van onze 316 kantoren.

Kies een consulent