• Blog
  • Contact
  • Wie zijn wij?
  • Klachten
  • Jobs
  • MyDVV

Reizen

Annuleringsverzekering reis: wanneer annuleren?

Je reisannulatieverzekering in 5 voorbeelden

Moet je je reis onverwacht annuleren? Dan kan je op je reisannulatieverzekering terugvallen. Geen idee waarvoor de verzekering juist tussenkomt? In deze vijf voorbeelden heb je alvast uitzicht op een vergoeding:

  1. Je zoon heeft tweede zit: als hij uiterlijk vijftien dagen na de reis het examen opnieuw moet afleggen en uitstel niet mogelijk is, komt de verzekering tussen. Belangrijk: je zoon moet ouder zijn dan zestien en de examenresultaten mogen niet gekend zijn op het moment dat de reis geboekt werd.
  2. Je kan niet vertrekken met je auto: als het voertuig dat voorzien was voor de reis niet bruikbaar is door een verkeersongeval, een brand of diefstal, kan je een beroep doen op de verzekering. Goed om te weten: het voertuig moet meer dan twee werkdagen niet bruikbaar zijn om recht te hebben op een vergoeding.
  3. Je werkgever herroept je vakantie: als je een collega moet vervangen omwille van ziekte, ongeval of overlijden zal de annulatieverzekering de niet-recupereerbare kosten vergoeden. Het moet wel gaan om een vakantie die daarvoor al toegestaan was door de werkgever, anders telt het niet.
  4. Je wordt opgeroepen als getuige bij een rechtszaak: als je aanwezigheid onmisbaar is, worden je reserveringskosten vergoed.
  5. Je dochter wordt zo ernstig ziek dat annulatie de enige medisch verantwoorde optie is: je wordt vergoed na akkoord van onze hoofdgeneesheer. Weet wel dat de verzekering niet tussenkomt als de ziekte al was opgelopen vóór de datum van het afsluiten van de polis en er een reëel gevaar was voor snelle verslechtering.

Je DVV-consulent helpt je!

Nog vragen over je reisannulatieverzekering? Ga langs bij een DVV-consulent in je buurt. Zij of hij is er voor je!

Dit wil je ook weten

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 290 kantoren.

Kies een consulent