• Contact
  • Wie zijn wij?
  • Klachten
  • Jobs
  • MyDVV

Reizen

Annuleringsverzekering reis: wanneer annuleren?

Uw reisannulatieverzekering in 5 voorbeelden

Moet u uw reis onverwacht annuleren? Dan kan u op uw reisannulatieverzekering  terugvallen. Geen idee waarvoor de verzekering juist tussenkomt? In deze 5 voorbeelden hebt u alvast uitzicht op een vergoeding:

  1. Uw zoon heeft tweede zit: als hij uiterlijk 15 dagen na de reis het examen opnieuw moet afleggen en uitstel niet mogelijk is, komt de verzekering tussen. Belangrijk: uw zoon moet ouder zijn dan 16 en de examenresultaten mogen niet gekend zijn op het moment dat de reis geboekt werd.
  2. U kan niet vertrekken met uw auto: als het voertuig dat voorzien was voor de reis niet bruikbaar is door een verkeersongeval, een brand of diefstal, kan u een beroep doen op de verzekering. Goed om te weten: het voertuig moet meer dan 2 werkdagen niet bruikbaar zijn om recht te hebben op een vergoeding.
  3. Uw werkgever herroept uw vakantie: als u een collega moet vervangen omwille van ziekte, ongeval of overlijden zal de annulatieverzekering de niet-recupereerbare kosten vergoeden. Het moet wel gaan om een vakantie die daarvoor al toegestaan was door de werkgever, anders telt het niet.
  4. U wordt opgeroepen als getuige bij een rechtszaak: als uw aanwezigheid onmisbaar is, worden uw reserveringskosten vergoed.
  5. Uw dochter wordt zo ernstig ziek dat annulatie de enige medisch verantwoorde optie is: u wordt vergoed na akkoord van onze hoofdgeneesheer. Weet wel dat de verzekering niet tussenkomt als de ziekte al was opgelopen vóór de datum van het afsluiten van de polis en er een reëel gevaar was voor snelle verslechtering.

Uw DVV-consulent helpt u!

Nog vragen over uw reisannulatieverzekering? Ga langs bij een DVV-consulent in uw buurt. Zij of hij is er voor u!

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent