• Blog
  • Contact
  • Wie zijn wij?
  • Klachten
  • Jobs
  • MyDVV

Optionele waarborg - Woningverzekering Cocoon Flex

Dek de huurdersaansprakelijkheid van je huurder

Optie Afstand van verhaal

Ideaal voor eigenaars-verhuurders

Die hun woning verhuren.

De aansprakelijkheid van je huurder gedekt door je woningverzekering voor eigenaars

De aansprakelijkheid van huurders tegenover derden en schade aan de inhoud van de huurder zijn niet gedekt door de optie Afstand van verhaal. 

Als verhuurder vergoeden we je zonder dat je een beroep hoeft te doen op de verzekering van je huurderVooraleer je een verzekering afsluit, raden we je aan het informatiedocument te lezen.

Dankzij de Optie Afstand van verhaal is de huurdersaansprakelijkheid van je huurder gedekt via je eigen woningverzekering Cocoon Flex

Wat gebeurt er als je huurder aansprakelijk is voor de brand in je gebouw? Ben je dan zeker dat je huurder de premie correct betaald heeft en niet onderverzekerd is? Als eigenaar-verhuurder kan je kiezen voor de Optie Afstand van verhaal bij je woningverzekering Cocoon Flex. We vergoeden dan de schade waarvoor je huurder verantwoordelijk is, zonder verhaal te halen bij hem of haar.

Goed om te weten:

  • Als de woning gemeubeld verhuurd wordt, dan wordt de afstand van verhaal van je woningverzekering Cocoon Flex uitgebreid tot de schade aan de verhuurde inboedel.
  • Je kan ook intekenen op de Optie Afstand van verhaal voor tijdelijk verhuur.

Wat dekt de Optie Afstand van verhaal van de woonverzekering Cocoon Flex concreet?

De Optie Afstand van verhaal dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van je huurder als zij of hij schade zou veroorzaken aan je gebouw.

Vooraleer je een verzekering afsluit, raden we je aan het informatiedocument te lezen.

Wat is onder andere niet gedekt door de Optie Afstand van verhaal?

Niet gedekt:

  • De burgerlijke aansprakelijkheid van de huurder tegenover derden, zoals een schadegeval veroorzaakt door je huurder aan naburige gebouwen bijvoorbeeld. Daarvoor moet de huurder een familiale verzekering nemen.
  • De inboedel van de huurder. Daarvoor moet de huurder een woningverzekering nemen voor zijn of haar inboedel.
Elke verzekering houdt limieten en uitsluitingen in, zowel voor de basiswaarborgen als voor de bijkomende waarborgen. Je kan de volledige lijst terugvinden in het Informatiedocument over de woonverzekering Cocoon Flex (IPID) en in de Algemene voorwaarden van de woonverzekering Cocoon Flex.

Franchise

Als je een woonverzekering Cocoon Flex onderschrijft, Optie Afstand van verhaal inbegrepen, blijft er een franchise van 309.33* euro voor jouw rekening. Dit bedrag wordt dus afgetrokken van de schadevergoeding die je ontvangt in geval van schade, tenzij je kiest voor een herstelling in natura. In dat geval hoef je de franchise niet te dragen. De franchise wordt geïndexeerd en evolueert mee met de consumptieprijsindex. 

Goed om te weten

*Consumentenprijsindex 127,84 (index van januari 2023 op basis van 2013=100).

De Optie Afstand van verhaal is een keuzewaarborg bij de woningverzekering Cocoon Flex die afgesloten wordt voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt. De Bijzondere en Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Ga langs bij een DVV-consulent of bekijk:

Kennisname van deze documenten is verplicht vóór je het contract ondertekent.

Gewoon goeie service

Bij DVV is verzekeren in de eerste plaats een service. Dagelijks maken meer dan 1.000 DVV-consulenten tijd voor je vrij. Wanneer je dat echt nodig hebt, bijvoorbeeld in geval van schade. Je consulent volgt je dossier dus persoonlijk van A tot Z. En dat is geruststellend!

Cocoon Flex is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 290 kantoren.

Kies een consulent