• Contact
  • Wie zijn wij?
  • Klachten
  • Jobs
  • MyDVV

Optionele waarborg - Woningverzekering Cocoon Flex

Dek de huurdersaansprakelijkheid van uw huurder

Optie Afstand van verhaal

Ideaal voor eigenaars-verhuurders

De aansprakelijkheid van uw huurder gedekt door uw woningverzekering voor eigenaars

Als verhuurder bent u zeker dat u correct vergoed wordtDankzij de Optie Afstand van verhaal is de huurdersaansprakelijkheid van uw huurder gedekt via uw eigen woningverzekering Cocoon Flex

Wat gebeurt er als uw huurder aansprakelijk is voor de brand in uw gebouw? Bent u dan zeker dat uw huurder de premie correct betaald heeft en niet onderverzekerd is? Als eigenaar-verhuurder kan u kiezen voor de Optie Afstand van verhaal bij uw woningverzekering Cocoon Flex. We vergoeden dan de schade waarvoor uw huurder verantwoordelijk is, zonder verhaal te halen bij hem of haar.

Goed om te weten:

  • Als de woning gemeubeld verhuurd wordt, dan wordt de afstand van verhaal van uw woningverzekering Cocoon Flex uitgebreid tot de schade aan de verhuurde inboedel.
  • U kan ook intekenen op de Optie Afstand van verhaal voor tijdelijk verhuur.

Wat dekt de Optie Afstand van verhaal?

De Optie Afstand van verhaal dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van uw huurder als zij of hij schade zou veroorzaken aan uw gebouw.

Uitsluitingen en beperkingen

Niet gedekt:

  • De burgerlijke aansprakelijkheid van de huurder tegenover derden, zoals een schadegeval veroorzaakt door uw huurder aan naburige gebouwen bijvoorbeeld. Daarvoor moet de huurder een familiale verzekering nemen.
  • De inboedel van de huurder. Daarvoor moet de huurder een woningverzekering nemen voor zijn of haar inboedel.

Franchise

  • Voor Cocoon Flex blijft een franchise van 265 euro ten laste van de verzekerde. Het bedrag wordt van de vergoeding afgetrokken. 
  • De vermelde limiet- en franchisebedragen zijn van 2020 en evolueren (met uitzondering van Rechtsbijstand) met de index van de consumptieprijzen.

Goed om te weten

De Optie Afstand van verhaal is een keuzewaarborg bij de woningverzekering Cocoon Flex die afgesloten wordt voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Ga langs bij een DVV-consulent of bekijk:

Kennisname van deze documenten is verplicht vóór u het contract ondertekent.

Oef, een mens!

Bij DVV gaat het in de eerste plaats om mensen! Dat betekent ook dat in geval van schade uw DVV-consulent uw dossier persoonlijk en snel zal beheren. Op belangrijke momenten kan u dus rekenen op de hulp van een echte mens. Een hele geruststelling!

Cocoon Flex is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent