• MyDVV

Ziekte en ongevallen

Wat doen bij een ziekenhuisopname?

Zo regelt u uw ziekenhuisopname

U hebt een Hospimax-hospitalisatieverzekering ? Dan kan u op ons rekenen om uw ziekenhuisopname te vergoeden. Met de AssurCard die u gekregen hebt toen u intekende, bent u zeker dat alles vlot wordt afgehandeld. In heel wat gevallen zal u dan zelfs geen factuur meer ontvangen van het ziekenhuis. Om te zien hoe u dat aanpakt, zetten we de verschillende situaties op een rij.

Wat bij een geplande opname?

  • Doe vooraf aangifte via AssurCard: op het gratis nummer 0800 93 936 tussen 7.30 uur en 17 uur of online. Hebt u geen AssurCard (meer)? Neem dan contact op met ons via 02 286 60 30.
  • Meld u de dag zelf bij de opnamebalie van het ziekenhuis met uw AssurCard. 
    • Als het een aangesloten ziekenhuis  is, wordt de factuur rechtstreeks naar DVV verzekeringen gestuurd en betalen wij aan het ziekenhuis. Dan geldt het zogenaamde ‘derdebetalerssysteem’. In dat geval zal u alleen nog een factuur ontvangen voor niet-verzekerde kosten (zoals de eventuele franchise).
    • Als uw ziekenhuis niet is aangesloten, zal u eerst de factuur ontvangen. Stuur die factuur naar DVV verzekeringen, PCI Life & Health, Galileelaan 5, 1210 Brussel. Wij vergoeden u dan conform de voorwaarden van uw verzekering. 

Wat bij een spoedopname?

Bij een spoedopname neemt u of iemand uit uw omgeving zo snel mogelijk contact op met onze schadebeheerders op het gratis nummer 0800 93936 (tussen 7.30 en 17 uur). Wij kijken dan na of het derdebetalerssysteem nog in werking gesteld kan worden.

Wat met de ambulante kosten?

Naast de ziekenhuisfactuur hebt u vaak nog ambulante kosten zoals apotheekkosten, behandelingen door een kinesist, laboratoriumfacturen enz. Deze kosten worden niet geregeld door het derdebetalerssysteem. We komen wel tussen in die kosten als ze binnen de gewaarborgde periode van 2 maanden voor tot 6 maanden na de hospitalisatie vallen.

Praktisch
Bezorg ons de ambulante kosten zoveel mogelijk gegroepeerd. Eventueel kan er dan een verrekening gebeuren tussen de terugbetaling van de ambulante kosten en de terugvordering op de ziekenhuisfactuur binnen het AssurCard-systeem.

Hebt u nog vragen?

Neem telefonisch contact op met ons gratis nummer 0800 93936. Wij helpen u graag verder. Ook bij uw DVV-consulent  kan u terecht voor praktische vragen.

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Ga naar een DVV-consulent in een van onze 316 kantoren.

Kies een consulent