• Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Ziekte en ongevallen

Hospitalisatieverzekering

Vermijd kosten voor medische verzorging en hospitalisatie die niet vergoed worden door de mutualiteit met de Hospimax Plus hospitalisatieverzekering.

Derdebetalersregeling met AssurCard: uw ziekenhuisfactuur gaat rechtstreeks naar de verzekeraar

Vrije keuze van dokter en ziekenhuis & wereldwijde dekking

Optie voor- en nazorg : we vergoeden alle kosten van 2 maanden voor tot 6 maanden na uw opname

Waarom is een hospitalisatieverzekering nodig?

Waarom is een hospitalisatieverzekering nodig?

Een hospitalisatieverzekering is niet verplicht, maar wel buitengewoon praktisch. Als u in het ziekenhuis wordt opgenomen, komt uw ziekenfonds tussen. Maar die betaalt lang niet alle kosten. Ontdek wie betaalt wat.

Wat dekt de hospitalisatieverzekering?

Bij een ziekenhuisopname vergoeden we de kosten die niet terugbetaald worden door uw ziekenfonds. Dit zit in het basispakket van Hospimax Plus:

 • verblijf in het ziekenhuis, zelfs daghospitalisatie
 • onderzoeken en behandelingen in het kader van een hospitalisatie
 • prothese, orthopedie en geneesmiddelen die u krijgt tijdens de hospitalisatie
 • vervoer met een ziekenwagen
 • rooming-in voor ouders die bij hun gehospitaliseerde kind (maximaal 16 jaar) willen blijven
 • thuisbevallingen en kraamzorg
 • alle kamer- en ereloonsupplementen (beperkt in Brusselse ziekenhuizen en in het buitenland)
 • palliatieve verzorging in het ziekenhuis

Extra's in het standaardtarief

Standaard omvat het basispakket aanvullende waarborgen:

 • voor- en nazorg: we betalen dan de kosten voor medische verzorging die u voor en na uw ziekenhuisopname moet maken. Tot 2 maanden ervoor en tot 6 maanden erna!
 • zware ziekten en palliatieve thuiszorg: de medische kosten van onder meer kanker of aids worden dan vergoed.

Korting mogelijk
Als u de aanvullende waarborgen niet wenst, kan u korting krijgen op het standaardtarief. Ontdek meer over de details van de hospitalisatieverzekering.  

Wat zijn de voordelen van deze hospitalisatieverzekering?

AssurCard regelt de communicatie tussen uw verzekeraar en uw Belgische ziekenhuis. Zo gaat uw ziekenhuisfactuur rechtstreeks naar de verzekeraar en kunt u op beide oren slapen. Meer informatie over de AssurCard.

Wil u een hospitalisatieverzekering voor het hele gezin? Vanaf 2 personen krijgt u met Hospimax Plus 10% korting. Vanaf 3 zelfs 15 %.

Uw kindje is vanaf de 1e dag mee verzekerd. U of uw partner moet wel minstens 6 maanden bij ons verzekerd zijn. Doe uw aanvraag binnen 60 dagen na de geboorte. 

Moet uw zoon of dochter (van maximaal 16 jaar) een nachtje in het ziekenhuis blijven? Wij begrijpen dat u er liever bij blijft. Daarom vergoeden we ook de kosten voor uw verblijf. 

Wil u uw kindje liever in uw eigen omgeving op de wereld zetten? Dat kan. We komen tussen voor de thuisbevalling én de kraamzorg!

Wat dekt de hospitalisatieverzekering niet?

 • O.a. vervoerskosten buiten hospitalisatie
 • Een ziekenhuisopname voor – bijvoorbeeld – een esthetische ingreep, alcoholintoxicatie, druggebruik, tandverzorging en letsels door de beoefening van extreme sporten

Franchise en beperkingen

 • Er is een standaardfranchise van 62,50 euro/persoon/jaar (behalve voor dagopnames). U kan uw franchise verminderen door een hogere jaarpremie te betalen. Omgekeerd kan u uw jaarpremie verminderen door uw jaarlijks franchisebedrag te verhogen tot 125 of 250 euro. Bij de waarborg zware ziekten en palliatieve thuiszorg geldt nooit een franchise. 
 • U kan aansluiten tot u 65 jaar bent. Uw verzekeringsaanvraag wordt altijd aanvaard onder voorbehoud van medische aanvaarding.
 • De wachttijd (tussen het moment dat u de verzekeringsovereenkomst tekent en het moment dat u gedekt bent) bedraagt 3 maanden voor Hospimax Plus. Bij ongeval of zware besmettelijke ziekte is er geen wachttijd.
 • In geval van maandelijkse, driemaandelijkse en halfjaarlijkse premiebetaling wordt respectievelijk 4%, 3% en 2% splitsingskosten aangerekend voor de hoofdwaarborg en de aanvullende waarborgen. Er zijn geen splitsingskosten voor een jaarpremie.

Oef, een mens!

Bij DVV gaat het in de eerste plaats om mensen! Dat betekent ook dat in geval van schade uw DVV-consulent uw dossier persoonlijk en snel zal beheren. Op belangrijke momenten kan u dus rekenen op de hulp van een echte mens. Een hele geruststelling!

De hospitalisatieverzekering Hospimax Plus is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent