• MyDVV

Ziekte en ongevallen

Bespaar u extra zorgen bij een hospitalisatie

Hospimax

Met een hospitalisatieverzekering speelt u op veilig

Een verblijf in het ziekenhuis of medische verzorging kost vaak handenvol geld. Jammer genoeg komt het ziekenfonds niet voor alle kosten tussen. De hospitalisatieverzekering Hospimax van DVV verzekeringen is dan de ideale aanvulling. 

Wat vergoedt uw hospitalisatieverzekering?
In het basispakket van Hospimax komen we tussen voor:

 • verblijf in het ziekenhuis, zelfs daghospitalisatie.
 • onderzoeken en behandelingen in het kader van een hospitalisatie.
 • prothese, orthopedie en geneesmiddelen die u krijgt tijdens de hospitalisatie.
 • vervoer met een ziekenwagen.
 • rooming-in voor ouders die bij hun kind willen blijven.
 • thuisbevallingen en kraamzorg.
 • kamer- en ereloonsupplementen (beperkt in Brusselse ziekenhuizen en in het buitenland).
 • palliatieve verzorging in het ziekenhuis.

Aanvullende waarborgen inbegrepen in het standaardtarief

Voor totale financiële gemoedsrust omvat het basispakket van Hospimax extra waarborgen. Zo bent u zeker van een nog ruimere bescherming bij een ziekenhuisopname.

Voor- en nazorg 
Als u voor deze optie kiest, betalen we ook voor de pre- en posthospitalisatie. Tot 2 maanden ervoor en tot 6 maanden erna vergoeden we dan de kosten voor medische verzorging. Denk aan kosten voor revalidatie na een kruisband- of rugoperatie of kosten voor medicatie. Dat is een uitzonderlijk lange periode in vergelijking met andere hospitalisatieverzekeringen. 
Bent u overtuigd van homeopathie of een andere alternatieve geneeswijze? Ook bij deze behandelingen komen we tussen.

Zware ziekten en palliatieve thuiszorg
We vergoeden dan de medische kosten van kanker, Parkinson, Alzheimer, MS, nierziekten en heel wat andere ernstige ziekten (27 in totaal). Ook voor een palliatieve behandeling thuis kan u op Hospimax rekenen. Belangrijk: deze waarborg is enkel beschikbaar in combinatie met de waarborg pre- en posthospitalisatie. 

Korting mogelijk
U kan korting krijgen door te schrappen in de inbegrepen aanvullende waarborgen:

 • 5% korting als u geen dekking voor ongevallen wil.
 • 15% korting als u geen dekking voor voor- en nazorg én voor zware ziekten en palliatieve thuiszorg wil.
 • 19,25% korting als u geen van beide dekkingen wil.

U kan intekenen op de hospitalisatieverzekering Hospimax tot u 65 jaar bent.

Kan mijn kind nog genieten van mijn hospitalisatieverzekering nu het alleen gaat wonen?
Uw kind kan mee verzekerd blijven in uw polis. Als uw kind een eigen polis neemt, heeft het recht op een familiekorting vanaf 2 of meer verzekerden. Weet dat uw kind geen rekening zal moeten houden met een wachttijd (of carenstijd). Zijn of haar eventuele partner wel.
Kan ik 2 hospitalisatieverzekeringen combineren om alle kosten te dekken?

Als er voor de ene hospitalisatieverzekering een plafond geldt, kan een 2e hospitalisatieverzekering de oplossing zijn. DVV verzekeringen zal dan de kosten terugbetalen zodra de originele betaalbewijzen, de afschriften van het ziekenfonds en de eventuele extra documentatie in het kader van de andere verzekering binnen zijn.

Is een internering in een psychiatrische instelling ook gedekt?
Een internering in een gesloten psychiatrische inrichting is niet inbegrepen omdat dat niet beschouwd wordt als een ziekenhuisopname. 

Goed om te weten

 • De wachttijd voor Hospimax bedraagt 3 maanden. Bij ongevallen en acute infectieziekten is er geen wachttijd.
 • Per persoon en per jaar geldt voor 2017 een standaardfranchise van 61,97 euro (behalve bij daghospitalisatie). U kan voor 2017 ook kiezen voor een franchise van 0 euro door een bijpremie te betalen of voor een franchise van 123,95 euro of 247,89 euro om korting te krijgen. Weet dat er nooit een franchise geldt bij de waarborg zware ziekten en palliatieve thuiszorg.
 • DVV verzekeringen vergoedt de kosten voor rooming-in als het kind jonger is dan 12 jaar. De tussenkomst is voor 2017 beperkt tot 25 euro per dag, voor maximaal 20 dagen.
 • Voor kraamzorg bedraagt de vergoeding voor 2017 75 euro per dag, tot maximaal 6 dagen na de bevalling.
 • De aanvullende waarborgen vormen samen een geheel. Sommige kosten worden niet gedekt, bijvoorbeeld de kosten voor vervoer.
 • U kan aansluiten tot u 65 jaar bent. Aanvaarding is afhankelijk van medische acceptatie.
 • Uitgesloten zijn onder meer esthetische ingrepen, alcoholintoxicatie, extreme sporten en tandbehandelingen. 
 • In geval van maandelijkse, trimestriële en semestriële premiebetaling worden fractioneringskosten van respectievelijk 4%, 3% en 2%, voor de hoofdwaarborg en de bijkomende waarborgen, toegepast. Er zijn geen fractioneringskosten in geval van een jaarlijkse premie. 
 • De hospitalisatieverzekering Hospimax loopt levenslang en kan jaarlijks opgezegd worden. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.  Ga langs bij een DVV-consulent of bekijk hier:

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Ga naar een DVV-consulent in een van onze 316 kantoren.

Kies een consulent