• Blog
 • Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Overlijden

Je gezin beschermd bij overlijden

DVV Overlijdensverzekering

Waarborgen van de DVV Overlijdensverzekering

De DVV Overlijdensverzekering is een verzekering die je afsluit om tijdelijk je gezin te beschermen tegen de gevolgen van overlijden. Door die extra indekking voor een specifieke periode vermijdt je gezin financiële moeilijkheden als je er plots niet meer bent. Je nabestaanden ontvangen dan de afgesproken som als je binnen die tijd overlijdt.

Wanneer is een overlijdensverzekering interessant?

 • Je gezin is (mede) afhankelijk van uw inkomsten om de huidige levensstandaard voort te zetten. Je wilt dat je gezin ook na je overlijden het leven kan voortzetten.
 • Je partner beslist om zijn of haar carrière tijdelijk op pauze te zetten. Jullie hebben nog lopende leningen en je wilt je partner beschermen als je zou overlijden. 
 • Je hebt studerende kinderen. De financiële gevolgen zouden desastreus zijn als je wegvalt. Als je een overlijdensverzekering neemt tot je kinderen afgestudeerd zijn, is je gezin veilig.
 • Je hebt beslist om een schenking te doen zonder langs te gaan bij een notaris. Een overlijdensverzekering kan dan de eventuele successierechten dekken als je plots overlijdt.

Mooi meegenomen: breng de premies in je belastingaangifte in als langetermijn- of pensioensparen en je kan tot 30% terugkrijgen als belastingvermindering.  

Aanvullende waarborgen

Voor nog meer financiële zekerheid kan je de DVV Overlijdensverzekering met een meerprijs uitbreiden met de volgende keuzewaarborgen:

 • aanvullende waarborg overlijden door ongeval: bij overlijden door een ongeval krijgen je nabestaanden een extra bedrag bovenop het afgesproken kapitaal.
 • aanvullende waarborg tegen invaliditeitsrisico - premievrijstelling:
  • tijdelijke invaliditeit: DVV betaalt de stortingen terug die je tijdens de periode van invaliditeit gedaan hebt.
  • blijvende invaliditeit: DVV betaalt de premie in jouw plaats.
 • aanvullende waarborg tegen invaliditeitsrisico – rente: je krijgt een rente uitgekeerd in geval van tijdelijke of blijvende invaliditeit.

Kosten:
In geval van maandelijkse, trimestriële en semestriële premiebetaling worden fractioneringskosten van respectievelijk 4%, 3% en 2% voor de hoofdwaarborg en de bijkomende waarborgen toegepast. Er zijn geen fractioneringskosten in geval van een jaarlijkse of eenmalige premie.

Belastingen:
Je geniet een fiscaal voordeel als er voldaan is aan wettelijke voorwaarden. De fiscale behandeling hangt af van je individuele omstandigheden en kan in de toekomst veranderen. Als je een belastingvoordeel gekregen hebt voor een premie moet je rekening houden met een taks op de uitkering.

Uitsluitingen en beperkingen:
Sommige doodsoorzaken zijn uitgesloten, zoals zelfdoding in de loop van het 1e verzekeringsjaar, een overlijden als gevolg van het beoefenen van een extreme sport, het overlijden van de verzekerde, veroorzaakt door een opzettelijke daad.

Meer over de aanvullende waarborgen

 • De aanvullende waarborg overlijden door ongeval wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tot 65 jaar van de verzekerde). Ze voorziet de uitkering van een vast kapitaal (één of twee maal het overlijdenskapitaal van de hoofdverzekering) in geval van overlijden of volledige en blijvende invaliditeit. Deze verzekering biedt geen dekking voor bepaalde omstandigheden van ongevallen, bijvoorbeeld ongevallen die rechtstreeks verband houden met burgeroorlog, opstand, oproer en stakingen. Lees de algemene voorwaarden van de aanvullende verzekering tegen het ongevallenrisico.
 • De aanvullende waarborg tegen invaliditeitsrisico – premievrijstelling wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tot 65 jaar van de verzekerde). Ze voorziet de premieterugbetaling van de hoofdwaarborg en de onderschreven aanvullende verzekeringen in geval van een tijdelijke invaliditeit en de premievrijstelling van de hoofdwaarborg en de onderschreven aanvullende verzekeringen in geval van een blijvende invaliditeit. De invaliditeit kan economisch of fysiologisch en volledig of gedeeltelijk zijn. De prestaties zijn in verhouding tot de graad en de duur van de invaliditeit. Deze verzekering biedt geen dekking voor bepaalde omstandigheden, zoals invaliditeit ten gevolge van ziekte na 60 jaar. Lees de algemene voorwaarden van de aanvullende verzekering tegen het invaliditeitsrisico.
 • De aanvullende waarborg tegen invaliditeitsrisico – rente wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tot 65 jaar van de verzekerde). Ze voorziet de uitkering van een rente in geval van een tijdelijke of blijvend invaliditeit. De invaliditeit kan economisch of fysiologisch en volledig of partieel zijn. De prestaties zijn in verhouding tot de graad en de duur van zijn invaliditeit. Deze verzekering biedt geen dekking voor bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld de invaliditeit ten gevolge van ziekte na 60 jaar) en kan slechts worden onderschreven wanneer ook de aanvullende invaliditeitsverzekering – premievrijstelling wordt onderschreven. De leeftijd van de verzekerde op onderschrijving van het contract wordt tot 50 jaar beperkt. Lees de algemene voorwaarden van de aanvullende verzekering tegen het invaliditeitsrisico.
 • De DVV Overlijdensverzekering is een overlijdensverzekering van tak 21 met vast kapitaal, afgesloten voor een bepaalde duurtijd. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. De Bijzondere en Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. 
 • Ga voor meer informatie langs bij een DVV-consulent of bekijk:

Oef, een mens!

Bij DVV gaat het in de eerste plaats om mensen! Dat betekent dat als je wilt beleggen of sparen, je DVV-consulent je zal adviseren over de juiste verzekering voor jou en je dossier persoonlijk zal opvolgen van A tot Z. Op belangrijke momenten kan je dus rekenen op de hulp van een echte mens. Een hele geruststelling!

De DVV Overlijdensverzekering is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE70 0689 0667 8225, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Dit wil je ook weten

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 290 kantoren.

Kies een consulent