• MyDVV

Pensioen

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW) in 7 vragen

1. Wat is het VAPW?

Een nieuw aanvullend pensioenspaarproduct voor bezoldigde werknemers. Met dit product van de 2de pijler kan u een extra pensioenkapitaal opbouwen bovenop het wettelijk pensioen, het pensioensparen en het langetermijnsparen.

2. Voor wie is het VAPW bedoeld?

Voor werknemers:

  • die geen aanvullend pensioen via hun werkgever of sector hebben
  • die een beperkt aanvullend pensioen via hun werkgever of sector hebben

3. Hoeveel kan ik storten in een VAPW?

De wet bepaalt het plafond op 1.600€ per jaar of 3% van het aan de RSZ onderworpen bruto loon van 2 jaar ervoor. Er worden echter aftrekken toegepast op die bedragen. Om te weten hoeveel u exact in een VAPW kan storten, surf naar MyPension.be.

4. Wie sluit de overeenkomst VAPW af?

U, als werknemer, beslist of u een VAPW afsluit of niet. U beslist trouwens ook...

  • over het premiebedrag dat u stort (met inachtneming van het wettelijk maximum)
  • of u al dan niet een optionele overlijdensdekking afsluit om uw gezinsleden te beschermen

5. Wie betaalt de premies van het VAPW?

U moet uw werkgever laten weten dat u een VAPW wil afsluiten, want hij zal de premies keurig op tijd betalen door een rechtstreeks af te houden van uw netto loon.

6. Profiteert u van een belastingvoordeel?

Ja, u geniet een belastingvoordeel van 30% op de premies die u in het VAPW stort. De bedrijfsvoorheffing zal al rekening houden met die 30% belastingvermindering op de bijdragen. Als u bv. 1.600€ per jaar stort, hebt u recht op een belastingvermindering van 480€.

7. Start ik best met pensioensparen of met een VAPW?

We raden u aan eerst een overeenkomst pensioensparen of langetermijnsparen af te sluiten, want u betaalt bv. minder taksen op de premies die u in de 3de pensioenpijler stort. Eens het maximum bereikt in die 3de pijler, kan u een VAPW afsluiten, om nog een bijkomende een reserve op te bouwen voor uw pensioen. 
 

Uw DVV-consulent is er voor u

Zin om meer te vernemen over het VAPW of de andere pensioenspaarformules? Ga gerust eens langs bij een DVV-consulent. Hij zal u graag helpen.

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent