• Contact
  • Wie zijn wij?
  • Klachten
  • Jobs
  • MyDVV

Pensioen

Studiejaren afkopen voor een hoger pensioen

Een hoger pensioen? Dat kan door uw studiejaren af te kopen

Nog tot 1 december 2020 kan u uw studiejaren afkopen tegen een interessant tarief om het bedrag van uw wettelijk pensioen te verhogen. Ontdek snel wat het u oplevert. Weet wel dat u in geen geval vroeger op pensioen kan door die afgekochte studiejaren.

Waarom studiejaren afkopen?

Een volledige loopbaan telt 45 jaar. Hebt u niet zoveel jaren op de teller? Dan zal u maar een deel van uw wettelijk pensioen ontvangen. Als u hogere studies gedaan hebt, dan is dat misschien bij u het geval. Stel dat u 42 jaar gewerkt hebt. U kan dan 3 studiejaren afkopen om aan die 45 jaar te komen en zo toch te genieten van een volledig wettelijk pensioen. 

Wie kan er studiejaren afkopen?

Iedereen die professioneel actief is, kan zijn studiejaren afkopen. Ongeacht of u werknemer, zelfstandige of ambtenaar bent. Het kan ook op eender welke leeftijd. De aflossing van de studiejaren is echter voordeliger als dit binnen 10 jaar na het einde van de studies wordt gedaan.

Welke studiejaren kan u afkopen?

  • U kan alle jaren afkopen die nodig waren om uw diploma te behalen (voor 1 diploma en niet voor de jaren die u dubbelde), zowel voor een dag- als een avondopleiding.
  • Voor het behalen van een doctoraat kan u maximaal 2 jaar afkopen.
  • Stagejaren die recht geven op een beroepskwalificatie kunnen ook afgekocht worden. 

Hoeveel kost dat?

U betaalt een regularisatiebijdrage van ongeveer 1.500 euro per afgekocht studiejaar. De bedragen hangen af van uw situatie en het moment waarop u uw aanvraag doet. Hoe langer u wacht met aflossen, hoe meer de sterftecoëfficiënt doorweegt in de balans en dus het bedrag van aflossing per jaar toeneemt.

Wat levert dat op?

Uw werkstatuut en uw persoonlijke situatie bepalen wat het oplevert als u studiejaren afkoopt. Voor een alleenstaande werknemer gaat het bijvoorbeeld om 271,76 euro bruto per jaar en per studiejaar.

Waar vindt u concrete cijfers?

  • Bent u werknemer of ambtenaar? Surf naar mypension.be om exact te weten hoeveel het afkopen van een studiejaar u zal kosten en hoeveel het concreet zal opleveren.
  • U bent zelfstandige? Informeer u bij het RSVZ.

Uw DVV-consulent is er voor u

Hebt u een vraag over uw pensioen of over andere oplossingen om uw pensioen te verhogen? Contacteer uw DVV-consulent. Zij of hij helpt u graag.

Laatste update 15/10/2020

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent