• MyDVV

Auto

Autoverzekering voor jongeren

Autoverzekering Mobility


Wat omvat de autoverzekering voor jongeren?

Burgerlijke Aansprakelijkheid: de wettelijk verplichte autoverzekering

Als u een ongeval veroorzaakt, dan vergoedt uw verzekering de schade die u aan derden veroorzaakt, maar niet de schade aan uw eigen auto, nieuw of tweedehands. 

Gratis bijstand bij een ongeval in België

Bij een ongeval in België, organiseren we gratis het slepen van uw auto en brengen we u naar huis. Bel 0800 93 300 (of +32 286 72 86 vanuit het buitenland) voor hulp.

Bij een schadegeval beheert uw DVV-consulent uw dossier van A tot Z

Bij DVV draait het in de eerste plaats om mensen! Dat betekent ook dat in geval van schade uw DVV-consulent uw dossier persoonlijk en snel zal beheren. 

Toegang tot uw online klantenzone

Een afspraak maken, een schadeaangifte doen, documenten bekijken,… dit is allemaal mogelijk met MyDVV. U moet niet kiezen tussen contact met uw DVV-consulent of uw verzekeringen zelf regelen. 

Onze voordelen

Jongerenbonus: krijg meteen bonus-malus 0 i.p.v. 11! ?

Bent u jonger dan 30 jaar en woont u nog bij uw ouders die goede DVV-klanten* zijn? Dan kan u meteen op bonus-malus 0 starten en zo minder betalen voor uw verzekering.

OF

30% korting voor jonge bestuurders van 23 tot 35

Om van deze korting te genieten, moet u aan enkele voorwaarden voldoen. Zoals bijvoorbeeld de hoofdbestuurder van het voertuig zijn of geen ongeval in fout gehad hebben de voorbije 5 jaar.**

Wat zijn de waarborgen en aanvullende verzekeringen die u aan deze basisverzekering kan toevoegen?

Mini Omnium: ideaal voor auto’s van 2 tot 6 jaar oud. Met deze verzekering krijgt u een vergoeding in geval van diefstal, schade aan uw auto door natuurrampen, glasbreuk of brand. Meer info.

Full Omnium: ideaal voor nieuwe auto’s. Deze verzekering biedt dezelfde waarborgen als de Mini Omnium en dekt ook materiële schade aan uw auto (ongeval in fout, vandalisme, …). Meer info.

Bestuurdersverzekering: zonder die verzekering bent u niet gedekt als u gewond bent bij een ongeval in fout. Met deze verzekering worden de behandelingskosten terugbetaald en kan u aanspraak maken op een vergoeding bij blijvende invaliditeit of overlijden. En dat is het geval voor alle personen die met uw auto rijden. Meer info.

Rechtsbijstand: in geval van een ongeval in fout (of niet) of als u vervolgd wordt voor een inbreuk op de wegcode verdedigen we uw belangen. U krijgt juridische bijstand en de verschillende juridische kosten (advocaten, deurwaarders, deskundigen) worden vergoed. Meer info.

DVV Assistance: u wordt geholpen in België, Europa en in de landen rond de Middellandse Zee. Indien nodig krijgt u een vervangwagen gedurende 5 dagen in België in geval van een ongeval, diefstal of pech. De formule omvat ook reisbijstand in het buitenland. Meer info.

Geen idee welke formule het best bij u past? Geen paniek. Uw DVV-consulent helpt graag.

Oef, een mens!

Bij DVV draait het in de eerste plaats om mensen! Dat betekent ook dat in geval van schade uw DVV-consulent uw dossier persoonlijk en snel zal beheren. 

Op belangrijke momenten kan u dus rekenen op de hulp van een echte mens!

Uitsluitingen en beperkingen

In de volgende gevallen kan DVV verzekeringen de betaalde vergoeding verhalen op de verzekerde:

 • De waarborg is vervallen omdat de premie niet betaald is.
 • Er wordt opzettelijk informatie weggelaten of er werd verkeerde informatie opgegeven bij de aanvraag van de verzekering.
 • Het ongeval is opzettelijk veroorzaakt door de verzekerde.
 • De bestuurder rijdt in een staat van dronkenschap of in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van producten andere dan alcoholische dranken.
 • De bestuurder neemt deel aan een niet-toegelaten snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of –wedstrijd.
 • Het voertuig wordt bestuurd door een persoon die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet: niet de vereiste leeftijd, geen rijbewijs of vervallen recht op sturen.
 • Het voertuig heeft geen geldig keuringsbewijs.
 • Het contractueel of reglementair aantal vervoerde personen is overschreden.

De autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt geen schade aan uw eigen voertuig. Daarvoor hebt u een omniumverzekering nodig.
De autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt geen lichamelijke schade van de bestuurder of de aansprakelijke voor het ongeval.

Franchise

De franchise voor deze verzekering wordt vastgelegd in de bijzondere voorwaarden. Een DVV-consulent zal u die bezorgen als u de verzekering afsluit.

Goed om te weten

 • *Uw ouders hebben bij DVV minstens een contract auto (met maximaal één schadegeval in fout in de laatste 5 jaar) en een contract in 2 van de volgende 3 types verzekeringen: woning, familiale en leven.
 • **Wat zijn de voorwaarden om 30% korting te krijgen?
  • De hoofdbestuurder van het voertuig zijn
  • Minstens 3 jaar uw rijbewijs hebben
  • Uw rijervaring in zijn geheel kunnen bewijzen (max. 5 jaar)
  • Geen ongeval in fout gehad hebben de voorbije 5 jaar (of sinds het behalen van uw rijbewijs)
  • Maximaal één schadegeval in recht of één Omniumschadegeval (Materiële Schade) gehad hebben de voorbije 5 jaar (of sinds het behalen van uw rijbewijs)
  • Een woningverzekering bij DVV hebben of er één onderschrijven
  • Niet geschorst zijn door een andere verzekeraar
  • Geen veroordeling of schorsing van het rijbewijs gehad hebben
  • Een nieuwe autoverzekering Mobility afsluiten of uw auto vervangen (als u al een autoverzekering Mobility hebt)
 • Onze partner Europ Assistance organiseert de bijstand. 
 • Vervangwagen gedurende de herstelling na een ongeval in België (en tot 30 km over de grens) als u een garage kiest die erkend is door DVV.
 • Raadpleeg voor de franchise, gedekte goederen, beperkingen en uitsluitingen van de dekking, contactgegevens van de klachtendienst enz. uw DVV-consulent of kijk op:
 • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar.
 • De autoverzekering Mobility is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE70 0689 0667 8225, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Meer weten over de verschillende autoverzekeringen?

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent