• Blog
 • Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Fiets en motor

Burgelijke Aansprakelijkheid voor de scooterverzekering

Verzekering Tweewielers voor je scooter

Verzekering die je aansprakelijkheid dekt bij een ongeval in fout

24/24 bijstand bij een ongeval in België

Deze bijstand geldt niet bij pech.

Breid je bescherming uit met rechtsbijstand

Vooraleer je een verzekering afsluit, raden we je aan het informatiedocument over de BA bromfietsverzekering te lezen.

Welke risico’s dekt de BA Bromfietsverzekering?

Als je een ongeval veroorzaakt, vergoedt de verzekering in je plaats: 

alle lichamelijke en materiële schade veroorzaakt aan andere partijen. Je bent met andere woorden dankzij deze verzekering burgerlijke aansprakelijkheid beschermd tegen de financiële gevolgen van een ongeval in fout.

alle lichamelijke schade van zwakke weggebruikers en van passagiers van het voertuig.

In geval van een ongeval in fout of in recht in België:

Je geniet bijstand wanneer je scooter of bromfiets niet meer rijklaar is. Daarom slepen wij je scooter weg en brengen je naar huis.

Wat is onder andere niet gedekt door de BA Bromfietsverzekering?

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Bromfiets dekt lichamelijke schade en de schade aan je eigen bromfiets niet.

Deelname aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden is niet verzekerd.

Elke verzekering houdt limieten en uitsluitingen in, zowel voor de basiswaarborgen als voor de bijkomende waarborgen. Je kan de volledige lijst terugvinden in het Informatiedocument over de BA Bromfietserzekering (IPID) en in de Algemene voorwaarden van de BA Bromfietsverzekering.

Welke bromfiets of scooter dekt de verzekering BA Bromfiets?

Deze verzekering is bedoeld voor alle bromfietsen of scooters van maximaal 49 cc uit:

 • Klasse A: elk voertuig met 2 of 3 wielen dat niet sneller kan dan 25 km/u.
 • Klasse B: elk voertuig met 2, 3 of 4 wielen dat niet sneller kan dan 45 km/u.
Heb je een tweewieler van meer dan 50 cc? Dan heb je een BA motor nodig. Bereken je prijs.

Wat is de verzekering BA Bromfiets?

 • Wettelijk verplicht voor elk motorvoertuig dat op de openbare weg rijdt.
 • Verzekert je aansprakelijkheid als je een ongeval in fout veroorzaakt met je scooter.
 • Dekt alle schade die je toebrengt aan anderen

Breid je bescherming uit met aanvullende waarborgen

Verzekering verkeer / Lichamelijke schade

Verzeker je eigen lichamelijke schade. Zo worden je medische kosten terugbetaald of er wordt een uitkering uitbetaald
bij overlijden of invaliditeit. 

Lichamelijke ongevallen als gevolg van dronkenschap van de verzekerde zijn onder meer niet gedekt.

Optie Rechtsbijstand

Deze waarborg verdedigt je belangen en vergoedt alle gerechtskosten (advocaat, expert, gerechtsdeurwaarder, procedure) tot 25.000 euro. Zelfs als je voor een rechtbank wordt gedaagd. 

Wij komen onder meer niet tussen in contractuele geschillen van minder dan 150 euro en in puur contractuele geschillen met betrekking tot reparatie of onderhoud.

Elke verzekering houdt limieten en uitsluitingen in, zowel voor de basiswaarborgen als voor de bijkomende waarborgen. Je kan de volledige lijst terugvinden in het Informatiedocument over de BA Bromfietserzekering (IPID) en in de Algemene voorwaarden van de BA Bromfietsverzekering.

Heb je vragen over de verzekering BA Bromfiets?

De BA-bromfietsverzekering is verplicht en essentieel om je burgerlijke aansprakelijkheid te dekken bij een ongeval waaraan je schuldig bent. Bovendien dekt ze de schade die je aan derden berokkent.

De BA-bromfietsverzekering kost 148.85 euro/jaar.

De wettelijke leeftijd om in België met een scooter te mogen rijden is 16 jaar, maar de vereiste minimumleeftijd van de verzekeringnemer bedraagt 18 jaar. Als je minderjarig bent, zal het verzekeringscontract voor je scooter dus worden opgemaakt op naam van je wettelijke vertegenwoordiger.

Ja, je burgerlijke aansprakelijkheid is gedekt bij een ongeval waaraan je schuldig bent. De aan derden berokkende lichamelijke en materiële schade wordt dus vergoed. Je kunt je bescherming ook uitbreiden met de optie Rechtsbijstand, die je belangen verdedigt en de gerechtskosten vergoedt (max. 25.000 euro) en de optie Lichamelijke Ongevallen, die de medische kosten terugbetaalt.

Om aanspraak te maken op een terugbetaling van je medische kosten of op een vergoeding in geval van overlijden of invaliditeit, kun je kiezen voor de optie Lichamelijke Ongevallen/Verkeersverzekering.

Ja, de BA-bromfietsverzekering van DVV omvat een bijstand, ongeacht of je al of niet schuldig bent aan het ongeval.

 • * Prijs voor enkel de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid, geldig voor alle bromfietsen klasse A of B.
 • De bijstand wordt georganiseerd door onze partner Europ Assistance. 
 • Het verzekeringscontract Burgerlijke Aansprakelijkheid Bromfiets (BA Bromfiets) wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. De Bijzondere en Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. Ga voor meer informatie langs bij een DVV-consulent of bekijk:
 • De verzekering Verkeer wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. De Bijzondere en Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. Ga langs bij een DVV-consulent of bekijk hier:
Heb je een klacht ? Je DVV-consulent, de dienst Klachtenbeheer en de Ombudsman van de Verzekeringen zijn er om je te helpen. Hoe dien je een klacht in?

Gewoon goeie service

Bij DVV is verzekeren in de eerste plaats een service. Dagelijks maken meer dan 1.000 DVV-consulenten tijd voor je vrij. Wanneer je dat echt nodig hebt, bijvoorbeeld in geval van schade. Je consulent volgt je dossier dus persoonlijk van A tot Z. En dat is geruststellend!

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Bromfiets is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 290 kantoren.

Kies een consulent