• Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Fiets en motor

Verplichte verzekering voor uw bromfiets

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Bromfiets (BA Bromfiets)

Gratis 24/24 bijstand bij ongeval in België

Bel 0800 93 300 en we helpen meteen als u in België een ongeval hebt! De klok rond zelfs. U merkt het: bij ons staat u er nooit alleen voor.

Makkelijk uit te breiden voor eigen lichamelijke schade

Wil u uw medische kosten vergoed zien als u een ongeval hebt? Dan kan u de verzekering probleemloos uitbreiden met de optie Lichamelijke Ongevallen.

Rechtsbijstand ook verzekerbaar

Bij een ongeval kan er discussie ontstaan over de schadevergoeding. Met deze optie verdedigen wij uw belangen. Zelfs tot voor de rechtbank.

Wat is een bromfietsverzekering?

Een bromfietsverzekering verzekert uw aansprakelijkheid als u een ongeval veroorzaakt met uw bromfiets. DVV verzekeringen zal dan in uw plaats alle lichamelijke en materiële schade aan anderen vergoeden. In België is zo’n verzekering wettelijk verplicht voor elk motorvoertuig dat op de openbare weg komt. 

Welke risico’s dekt de bromfietsverzekering?

Als u een ongeval veroorzaakt, vergoedt uw bromfietsverzekering in uw plaats alle lichamelijke en materiële schade aan de tegenpartij. Dankzij zo’n verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bent u beschermd tegen de financiële gevolgen als u een ongeval in fout hebt. 

Voor nog meer bescherming
U kan de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid aanvullen met opties:

 • Via de optie Lichamelijke Ongevallen worden uw eigen medische kosten terugbetaald of is er een uitkering bij overlijden of invaliditeit.
 • Via de optie Rechtsbijstand worden uw belangen verdedigd als er een juridisch conflict is. Ook de kosten voor uw verdediging worden betaald.

Uitsluitingen en beperkingen

 • De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Bromfiets dekt de schade aan uw eigen bromfiets niet.
 • Deelname aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden is niet verzekerd.
 • We vergoeden maximaal 2.478,94 euro per vervoerde persoon voor schade aan zijn persoonlijke kleding en bagage.
 • We bieden geen rechtsbijstand voor contractuele geschillen van minder dan 150 euro. Ook de zuiver contractuele geschillen over de herstelling of het onderhoud zijn niet gedekt.
 • Als uw premie niet betaald is, wordt uw verzekering geschorst en komen wij niet tussen in geval van schade.

Goed om te weten

 • Onze partner Europ Assistance organiseert de bijstand. 
 • De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Bromfiets (BA Bromfiets) wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.  
 • Ga voor meer informatie langs bij een DVV-consulent of bekijk:
 • Kennisname van deze documenten is verplicht vóór u het contract ondertekent.
 • De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Bromfiets is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent