• Contact
  • Wie zijn wij?
  • Klachten
  • Jobs
  • MyDVV

Kredieten

Geld schenken of lenen aan kind voor de aankoop van een huis?

Uw kinderen steunen om een woning te kopen

Een woning kopen is een zware investering. Door als ouder een financieel duwtje te geven, maakt u het voor uw kind een stuk eenvoudiger. Maar hoe doet u dat? U hebt 2 mogelijkheden. 

Piste 1: geld schenken

De meest voor de hand liggende manier is een hand- of bankgift:

  • Met een handgift geeft u het geld, zoals de naam het zegt, van hand tot hand. 
  • Met een bankgift wordt het geld overgeschreven van uw rekening naar die van uw kind. In de praktijk is dat de meest gebruikte manier. 

Wat zijn de voordelen?

  • Er zijn geen schenkingsrechten verschuldigd. 
  • Er zijn ook geen successierechten op het geschonken geld meer verschuldigd op voorwaarde dat de schenker nog 3 jaar leeft na de schenking. U kan de schenking ook registreren door in Vlaanderen 3% registratierechten te betalen (in Wallonië is dat 3,3%). In dat geval bent u zeker dat er geen successierechten op betaald moeten worden.

Wat zijn de nadelen?
Bij een schenking doet u afstand van uw kapitaal, zonder uitzicht op een terugbetaling of enige vorm van vergoeding. 

Bouw eventueel zekerheden in

  • Als uw kind een huis koopt met zijn of haar partner, kan in de aankoopakte een verklaring van wederbelegging worden opgenomen. Daarmee wordt bevestigd dat er deels gekocht werd met eigen geld en dat ook het daarmee gefinancierde deel van de woning eigen blijft. Bij een scheiding worden zo onduidelijkheden vermeden.
  • Wil u zeker zijn dat het geld besteed wordt aan de woning en bijvoorbeeld niet aan een dure auto? In de schenking of het begeleidende document kan u laten vastleggen dat de geschonken som gebruikt moet worden voor de aankoop van vastgoed.

Piste 2: geld lenen

Als u uw kind geld leent, moet uw kind dat in principe terugbetalen. U kan bijvoorbeeld voorzien dat uw kind maandelijks een vaste som overschrijft, al dan niet met intrest (bijvoorbeeld 3%).

Als ouder kan u de schuld natuurlijk op elk moment kwijtschelden. Dan wordt de kwijtschelding gezien als een schenking. Vanaf de dag van de kwijtschelding begint de 3-jarige termijn te lopen voor het al dan niet betalen van successierechten.

Tip: stel altijd een schriftelijke leenovereenkomst op. Zo hebt u een document dat het bestaan van de lening aantoont. Als u de overeenkomst laat registeren in een plaatselijk registratiekantoor krijgt het contract ook een vaste datum en is het tegenstelbaar aan derden. 

Uw DVV-consulent helpt u!

Nog vragen? Ga langs bij een DVV-consulent in uw buurt. Zij of hij is er voor u!

Gepubliceerd op 01/03/2018

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent