• MyDVV

Overlijden

Hoe kunnen partners elkaar beschermen bij overlijden?

Wat zegt het erfrecht over het vermogen van samenwonende en gehuwden?

U staat er misschien niet bij stil, maar voor het erfrecht wordt u anders behandeld als u getrouwd bent of samen woont. We zetten de belangrijkste verschillen op een rij.

Wat zegt het erfrecht over het vermogen van samenwonende en gehuwden?

 1. Als u feitelijk samenwoont (zonder schriftelijke verklaring bij de burgerlijke stand), bent u geen wettelijk erfgenaam. Zelfs als u samen een huis of appartement gekocht hebt, ben u niet beschermd. Er zijn een aantal mogelijkheden om dat op te vangen:
  • U kan een testament opstellen. Let op: als er kinderen zijn, dan hebben die recht op een wettelijke reserve.
  • U kan een tontineclausule tekenen als u de woning koopt. De langstlevende kan dan de woning in volle eigendom of in vruchtgebruik krijgen.
  • U kan een schenking doen. Weet dat ook dan de reservataire erfgenamen voorrang hebben.
  • U kan beslissen om toch te trouwen.
 2. Als u wettelijk samenwoont, bent u wettelijk erfgenaam maar het erfrecht is wel beperkt. Als u elkaar meer wil laten erven dan het vruchtgebruik op de gezinswoning en de inboedel, dan is een schenking of testament de oplossing.
 3. Als u gehuwd bent, dan erft u het vruchtgebruik op de hele nalatenschap. Om aan successieplanning te doen, kan u een huwelijkscontract en eventueel bijkomende clausules laten opstellen. Een huwelijkscontract kan trouwens altijd aangepast worden als uw persoonlijke situatie verandert. 

Vraag advies aan een notaris voor meer details. Erfrecht en successieplanning is hele complexe materie. Hulp van een specialist is dan zeker geen overbodige luxe. 

Nieuwigheden in het erfrecht sinds september 2018

Sinds september 2018 is het erfrecht aangepast:

 1. Flexibele erfenissprong: ouders die erven, kunnen nu kiezen welk deel van de erfenis ze houden en welk deel naar hun kinderen gaat. Bovendien is er niet langer een dubbele belasting. Iedereen betaalt belastingen volgens het deel dat hij of zij krijgt.
 2. Beperkte reserve: vroeger was het deel dat de overlevende partner kreeg afhankelijk van het aantal kinderen omwille van de reserve. Nu kan u zelf bepalen wat u doet met de helft van uw vermogen, het andere deel komt toe aan uw kinderen.
 3. Indexatie bij schenking: bij verdeling van nalatenschap moet rekening gehouden worden met wat er bij leven al geschonken werd. Vroeger werd er geen indexatie toegepast op de schenking, nu wel.

Opgelet: volgens het Vlaamse regeerakkoord van september 2019 zal het duolegaat aangepast worden. Er zou ook een speciale regeling komen voor schenking aan vrienden.

Hoe kunnen partners elkaar nog beter beschermen bij overlijden?

Een overlijdensverzekering is een interessante manier om voor meer financiële zekerheid te zorgen. Ook een uitvaarverzekering maakt een verschil. Zeker als u weet hoeveel een uitvaart kost. Doe de test met de simulator van de uitvaarkosten.

Uw DVV-consulent is er voor u

Hebt u een vraag over de uitvaartverzekering of de overlijdensverzekering van DVV? Ga langs bij een DVV-consulent in uw buurt. Zij of hij is er voor u, wat er ook gebeurt!

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Ga naar een DVV-consulent in een van onze 316 kantoren.

Kies een consulent