• Blog
 • Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Optionele waarborg – Woningverzekering Cocoon Flex

Je rechten verdedigd in het kader van je woningverzekering

Optie rechtsbijstand

Juridische bijstand om verhaal te halen bij een derde die aansprakelijk is voor het schadegeval

Geschillen met betrekking tot eigendomsconflicten zijn uitgesloten.

Strafrechtelijke verdediging in geval van vervolging na een schadegeval

Enkel voor een schadegeval dat gedekt is door een andere waarborg in je contract.

Terugbetaling van de erelonen en kosten van de advocaat en van de procedurekosten

Boetes vallen niet onder de dekking.
Vooraleer je een verzekering afsluit, raden we je aan het informatiedocument te lezen.

Schade aan je woning? Met de Optie Rechtsbijstand kan je rekenen op juridische hulp

Stel dat je buurman je na werken aan je woning onterecht aansprakelijk acht voor schade en je geholpen en verdedigd wilt worden. Met de Optie Rechtsbijstand bij Cocoon Flex kan je in die gevallen rekenen op onze juridische bijstand.

Wat dekt de optie Rechtsbijstand van de woonverzekering concreet?

 • We verdedigen je rechten, zowel in der minne als voor de rechtbank, om een schadevergoeding te krijgen voor de herstelling van schade aan je eigendommen (tot 30.000 euro voor de vergoeding van de kosten en erelonen van de advocaat).
 • We waarborgen je strafrechtelijke verdediging als je  vervolgd wordt als gevolg van een schadegeval (bijvoorbeeld als je vervolgd wordt voor onvrijwillige doodslag na een brand).
 • We dekken het onvermogen van aansprakelijke personen (tot 7.500 euro) in het kader van de waarborg verhaal indien de aansprakelijke persoon geïdentificeerd is en zijn onvermogen vastgesteld is.
 • Contractuele juridische bescherming: wij treden bijvoorbeeld in je naam op om schadevergoeding te krijgen van je huurder (op voorwaarde dat er een gedetailleerde plaatsbeschrijving op tegenspraak is opgemaakt van de woning en dat het gebouw als hoofdverblijfplaats wordt verhuurd).

Welke kosten worden vergoed?

Dankzij de Optie Rechtsbijstand betalen wij de volgende kosten rechtstreeks (zonder dat je ze moet voorschieten):

 • kosten en erelonen van de advocaat, expert en gerechtsdeurwaarder
 • kosten van de gerechtelijke en de buitengerechtelijke procedure, die je ten laste worden gelegd
 • kosten van één procedure van tenuitvoerlegging per uitvoerbare titel
 • reis- en verblijfkosten als jepersoonlijke verschijning voor een buitenlandse rechtbank wettelijk vereist of gerechtelijk bevolen is
 • vertaalkosten in geval van een gerechtelijke procedure, voor zoverre dergelijke vertaling wettelijk vereist is

Vooraleer je een verzekering afsluit, raden we je aan het informatiedocument te lezen.

Wat is er onder andere niet gedekt door de optie Rechtsbijstand?

De volgende kosten worden niet gedekt:

 • straffen, geldboetes, opdeciemen en dadingen met het Openbaar Ministerie, kosten van alcoholtest, bloedproef en drugsopsporingstest
 • kosten en erelonen die je voor de schadeaangifte of zonder ons akkoord betaald hebt, tenzij ze gerechtvaardigd zijn
 • kosten en erelonen van een procedure voor een internationaal of supranationaal gerechtshof of een procedure voor het Hof van Cassatie indien het belang van het geschil, als dit in geld kan uitgedrukt worden, minder dan 1.250,00 euro bedraagt
Elke verzekering houdt limieten en uitsluitingen in, zowel voor de basiswaarborgen als voor de bijkomende waarborgen. Je kan de volledige lijst terugvinden in het Informatiedocument over de woonverzekering Cocoon Flex (IPID) en in de Algemene voorwaarden van de woonverzekering Cocoon Flex.

Franchise

De franchise is niet van toepassing voor de Optie Rechtsbijstand.

Goed om te weten

De Optie Rechtsbijstand is een keuzewaarborg bij de woningverzekering Cocoon Flex die afgesloten wordt voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt. De Bijzondere en Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. 

Ga langs bij een DVV-consulent of bekijk:

Kennisname van deze documenten is verplicht vóór je het contract ondertekent.

Gewoon goeie service

Bij DVV is verzekeren in de eerste plaats een service. Dagelijks maken meer dan 1.000 DVV-consulenten tijd voor je vrij. Wanneer je dat echt nodig hebt, bijvoorbeeld in geval van schade. Je consulent volgt je dossier dus persoonlijk van A tot Z. En dat is geruststellend!

Cocoon Flex is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 290 kantoren.

Kies een consulent