• Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Optionele waarborg – Woningverzekering Cocoon Flex

Uw rechten verdedigd in het kader van uw woningverzekering

Optie rechtsbijstand

Juridische bijstand om verhaal te halen bij een derde die aansprakelijk is voor het schadegeval

Strafrechtelijke verdediging in geval van vervolging na een schadegeval

Terugbetaling van de erelonen en kosten van de advocaat en van de procedurekostenSchade aan uw woning? Met de Optie Rechtsbijstand kan u rekenen op juridische hulp

Stel dat uw buurman u na werken aan uw woning onterecht aansprakelijk acht voor schade en u geholpen en verdedigd wil worden. Met de Optie Rechtsbijstand bij Cocoon Flex kan u in die gevallen rekenen op onze juridische bijstand.

Wat dekt de Optie Rechtsbijstand?

 • We verdedigen uw rechten, zowel in der minne als voor de rechtbank, om een schadevergoeding te krijgen voor de herstelling van schade aan uw eigendommen (tot 30.000 euro voor de vergoeding van de kosten en erelonen van de advocaat).
 • We waarborgen uw strafrechtelijke verdediging als u vervolgd wordt als gevolg van een schadegeval (bijvoorbeeld als u vervolgd wordt voor onvrijwillige doodslag na een brand).
 • We dekken het onvermogen van aansprakelijke personen (tot 7.500 euro) in het kader van de waarborg verhaal indien de aansprakelijke persoon geïdentificeerd is en zijn onvermogen vastgesteld is.
 • Contractuele juridische bescherming: wij treden bijvoorbeeld in uw naam op om schadevergoeding te krijgen van uw huurder (op voorwaarde dat er een gedetailleerde plaatsbeschrijving op tegenspraak is opgemaakt van de woning en dat het gebouw als hoofdverblijfplaats wordt verhuurd).

Welke kosten worden vergoed?

Dankzij de Optie Rechtsbijstand betalen wij de volgende kosten rechtstreeks (zonder dat u ze moet voorschieten):

 • kosten en erelonen van de advocaat, expert en gerechtsdeurwaarder
 •  kosten van de gerechtelijke en de buitengerechtelijke procedure, die u ten laste worden gelegd
 • kosten van één procedure van tenuitvoerlegging per uitvoerbare titel
 • reis- en verblijfkosten als uw persoonlijke verschijning voor een buitenlandse rechtbank wettelijk vereist of gerechtelijk bevolen is
 • vertaalkosten in geval van een gerechtelijke procedure, voor zoverre dergelijke vertaling wettelijk vereist is

Uitsluitingen en beperkingen

 • De volgende kosten worden niet gedekt:
  • straffen, geldboetes, opdeciemen en dadingen met het Openbaar Ministerie, kosten van alcoholtest, bloedproef en drugsopsporingstest
  • kosten en erelonen die u voor de schadeaangifte of zonder ons akkoord betaald hebt, tenzij ze gerechtvaardigd zijn
  • kosten en erelonen van een procedure voor een internationaal of supranationaal gerechtshof of een procedure voor het Hof van Cassatie indien het belang van het geschil, als dit in geld kan uitgedrukt worden, minder dan 1.250,00 euro bedraagt

Franchise

 • Voor Cocoon Flex blijft een franchise van 265 euro ten laste van de verzekerde. Het bedrag wordt van de vergoeding afgetrokken. 
 • De vermelde limiet- en franchisebedragen zijn van 2020 en evolueren (met uitzondering van Rechtsbijstand) met de index van de consumptieprijzen.

Goed om te weten

De Optie Rechtsbijstand is een keuzewaarborg bij de woningverzekering Cocoon Flex die afgesloten wordt voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. 

Ga langs bij een DVV-consulent of bekijk:

Kennisname van deze documenten is verplicht vóór u het contract ondertekent.

Oef, een mens!

Bij DVV gaat het in de eerste plaats om mensen! Dat betekent ook dat in geval van schade uw DVV-consulent uw dossier persoonlijk en snel zal beheren. Op belangrijke momenten kan u dus rekenen op de hulp van een echte mens. Een hele geruststelling!

Cocoon Flex is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent