• MyDVV

Wonen

Woningverzekering met extra’s voor jonge huurders

Cocoon Start

Compleet pakket verzekeringen voor jonge huurders

Cocoon Start van DVV verzekeringen biedt jonge huurders een woningverzekering, familiale verzekering en nog zoveel meer voor maar 25 euro/maand. Beter nog: als ze het ouderlijk huis verlaten, betalen ze de eerste 6 maanden niets.

Woning-, diefstal en familiale verzekering in 1 pakket!
Cocoon Start biedt ruime bescherming voor jonge huurders:

 • woningverzekering: brand, storm, hagel, sneeuw, ijsdruk, water, glasbreuk, burgerlijke aansprakelijkheid voor gebouw en inboedel, overstroming.
 • diefstalverzekering: schade aan inboedel door diefstal en gestolen inboedel wordt vergoed (tot 12.907,50 euro per voorwerp).
 • familiale verzekering: wereldwijd is schade veroorzaakt aan derden gedekt.

Extra’s inbegrepen

Naast de woning-, diefstal en familiale verzekering heeft Cocoon Start nog heel wat extra’s in petto voor jonge huurders:

 • Home Emergency: voor dringende interventies is de bijstandscentrale 24 uur op 24 beschikbaar. Tot 3 keer per jaar sturen we zo vlug mogelijk een vakman.
 • Home Computer: bij brand, waterschade, glasbreuk of een andere basiswaarborg is schade aan een tablet of toetsenbord van een computer altijd verzekerd. Met de extra waarborg Home Computer is ook schade door een menselijke fout gedekt (tot 1.588,62 euro), bijvoorbeeld als u uw tablet laat vallen. Deuken of krassen die de werking van de computer niet verhinderen, zijn niet verzekerd.
 • Lichamelijke Ongevallen bij Verhuis: de verzekering komt tussen voor medische kosten (tot 2.500 euro) of een forfaitaire vergoeding bij invaliditeit als iemand die helpt een ongeluk krijgt.
 • Rechtsbijstand huurgeschillen: als er een contractueel geschil is over de huur van de woning, bieden we rechtsbijstand (tot 25.000 euro).
Ik heb geholpen bij de verhuis van mijn kind en raakte gewond. Wat nu?
Cocoon Start komt tussen als u een lichamelijk ongeval krijgt tijdens de verhuis van uw zoon of dochter. We vergoeden dan uw medische kosten en betalen een forfaitaire vergoeding in geval van invaliditeit. Als u een auto-ongeval hebt bij de verhuis geldt deze waarborg niet.
Zijn de familiale verzekering en de rechtsbijstand die inbegrepen zijn in Cocoon Start wel voldoende en uitgebreid genoeg voor mijn kind? 
Ja, om het jonge huurders makkelijk te maken, biedt Cocoon Start alle waarborgen die ze nodig hebben. De familiale verzekering dekt alle situaties die klassiek gedekt worden door een dergelijke aansprakelijkheidsverzekering. Met de rechtsbijstand zullen we niet alleen hun rechten verdedigen als ze vervolgd worden na een schadegeval, maar ook in geval van contractuele geschillen over de huur van de woning. 

Uitsluitingen en beperkingen

 • Heeft uw vriend een auto-ongeval bij het verhuizen? Dan komt Cocoon Start niet tussen. 
 • Waterschade door grondwater wordt niet vergoed.
 • Niet verzekerd is onder meer diefstal van dieren.
 • Met Cocoon Start zijn uw huurwoning en inboedel verzekerd. Voor uw inboedel is dat tot max. 33.096,16 euro.

Franchise

 • Bij Cocoon Start geldt een franchise van 255,89 euro. Zelfs bij natuurrampen, waar de wettelijke franchise 1.259,31 euro bedraagt! 
 • De vermelde limiet- en franchisebedragen zijn van december 2017 en gekoppeld (met uitzondering van Rechtsbijstand) aan de index van de consumptieprijzen.

Goed om te weten
De woningverzekering Cocoon Start wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.  Ga langs bij een DVV-consulent of bekijk hier:

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Ga naar een DVV-consulent in een van onze 316 kantoren.

Kies een consulent