• Blog
 • Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand voor verkeersgeschillen

Lex.Tra Verkeer

Rechtsbijstand voor alle geschillen in het verkeer

Om je belangen te verdedigen als er een geschil is over een ongeval of schadegeval in het verkeer is er de verzekering Lex.Tra Verkeer. Je bent dan zeker van ruime rechtsbijstand voor alle auto’s van je gezin:

Algemene rechtsbijstand
De rechtsbijstandverzekering Lex.Tra Verkeer zal je op verschillende vlakken bijstaan:

 • inlichtingen over je rechten
 • samenstellen van een dossier (bewijzen verzamelen, getuigen)
 • onderhandelingen voeren met de tegenpartij
 • streven naar een minnelijke schikking indien mogelijk

Waarborg burgerlijk verhaal
Je kan een beroep doen op Lex.Tra Verkeer als je schade lijdt door de fout of nalatigheid van een derde in een verkeerssituatie (tot 75.000 euro). Bijvoorbeeld als iemand inrijdt op je wagen en de verzekeraar van de tegenpartij de raming van de schade betwist.

Waarborg burgerlijk verweer
Als je zelf verantwoordelijk bent voor de veroorzaakte schade en de tegenpartij een vergoeding eist, kan Lex.Tra Verkeer helpen (tot 75.000 euro).

Waarborg strafrechtelijk verweer
Lex.Tra Verkeer verleent bijstand voor onopzettelijke misdrijven (tot 75.000 euro). Bijvoorbeeld: door een slechte wegmarkering haal je een ander voertuig in op een plaats waar er eigenlijk een inhaalverbod geldt en je wordt beboet.

Met deze verzekering heb je ook recht op bijstand in verband met je rijbewijs. Zo kunnen we proberen te bekomen dat je rijverbod alleen tijdens het weekend geldt en je verder kan werken met je auto tijdens de week.

Waarborg contractuele geschillen
Met Lex.Tra Verkeer heb je recht op bijstand voor geschillen in verband met contracten die je gesloten hebt voor je voertuig (tot 75.000 euro):

 • schade door een ongeval dat het gevolg is van een constructiefout van het voertuig
 • verzekeringscontracten gesloten voor het verzekerde voertuig waarvan je de eigenaar bent 
 • geschil over de correcte uitvoering van de contractuele of wettelijke garantie door de constructeur, de verdeler of de verkoper
 • geschil over de herstelling
 • geschil over de verkoop van je voertuig
 • geschil over de behoorlijke uitvoering van bijvoorbeeld carwash of takeldienst

Waarborg voorschot op schadevergoeding
Wij betalen een voorschot (tot 12.500 euro) op het bedrag van de niet-betwiste en bij expertise vastgestelde schade aan het verzekerde voertuig als:

 • het gaat om een verkeersongeval tussen je voertuig en het motorrijtuig van een derde
 • de bestuurder van het andere voertuig geïdentificeerd is en het vast staat dat hij volledig aansprakelijk is
 • de burgerrechtelijke aansprakelijkheid over het voertuig toebehoort aan een derde die geldig verzekerd is en het voertuig is ingeschreven in België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, het Groothertogdom Luxemburg, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden of Zwitserland
 • het verzekerde voertuig je eigendom is

Waarborg administratieve bijstand
Lex.Tra Verkeer helpt je bijvoorbeeld als je een dubbele aanslag van de verkeersbelasting krijgt toegestuurd of om een bezwaarschrift in te dienen als je wagen is afgekeurd door de technische controle (tot 12.500 euro).

Waarborg insolvabiliteit van de tegenpartij
Zelfs als de tegenpartij onvermogend is, vergoedt DVV verzekeringen toch tot 12.500 euro als de schade onopzettelijk was en de rechter een veroordeling uitsprak.

Verschillende mogelijkheden voor rechtsbijstand

Je hebt verschillende mogelijkheden om voor rechtsbijstand te kiezen. 

Voor alle verkeerssituaties
Voor een basisrechtsbijstand is er de keuzewaarborg rechtsbijstand bij je gewone autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid. Wil je ruimer beschermd zijn, ongeacht het vervoermiddel dat je gebruikt? Kies dan de rechtsbijstandsverzekering Lex.Tra Verkeer. Je kan dan voor meer situaties een beroep op ons doen om je belangen te verdedigen en voor hogere bedragen. Bijvoorbeeld ook als je auto vol krassen staat na een carwashbeurt.
Vergelijk de twee rechtsbijstandsformules voor het verkeer.

Voor alle privésituaties
Om rechtsbijstand te krijgen voor alle geschillen in de privésfeer combineer je Lex.Tra Verkeer met Lex.Tra Particulier. Met deze globale Lex.Tra ben je ruim beschermd. Dat betekent dat je alle rechtsbijstand uit je familiale en autoverzekering kan laten schrappen. Resultaat: een voordeligere premie én een uitgebreidere rechtsbijstand. 

Ik heb van de rechter een rijverbod opgelegd gekregen. Ik kan nu niet meer op mijn werk geraken. Kan mijn Lex.Tra Verkeer me helpen? 

Via Lex.Tra Verkeer zal DVV verzekeringen uw belangen verdedigen. We kunnen bijvoorbeeld een advocaat aanstellen die probeert te bekomen dat het rijverbod alleen in het weekend geldt, zodat je tijdens de week met de wagen kan gaan werken.

Uitsluitingen en beperkingen

 • We betalen alle kosten om je rechten te verdedigen als je strafrechtelijk vervolgd wordt in het verkeer, maar we betalen de verkeersboetes niet als je schuldig wordt bevonden.
 • Als de tegenpartij niet kan betalen, vergoeden wij tot 12.500 euro als de schade onopzettelijk was en de rechter een veroordeling uitsprak.
 • De vermelde limietbedragen zijn van december 2016.

Gewoon goeie service

Bij DVV is verzekeren in de eerste plaats een service. Dagelijks maken meer dan 1.000 DVV-consulenten tijd voor je vrij. Wanneer je dat echt nodig hebt, bijvoorbeeld in geval van schade. Je consulent volgt je dossier dus persoonlijk van A tot Z. En dat is geruststellend!

De rechtsbijstandsverzekering Lex.Tra Verkeer is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Dit wil je ook weten

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 290 kantoren.

Kies een consulent