• My DVV

Overlijden

Bescherm uw gezin bij uw overlijden

Levenslange overlijdensverzekering

Levenslange dekking

Wil u zorgen voor financiële gemoedsrust als u er niet meer bent? Met een levenslange overlijdensverzekering is uw gezin beschermd, wanneer u ook overlijdt.

Soepele formule

U beslist zelf hoeveel kapitaal u voorziet als u zou overlijden. Ook de begunstigde bepaalt u volledig vrij. Goed om te weten: als u jong bent, is de premie lager. 

Verzekerd vanaf dag 1

Zodra u de 1e keer de premie betaalt, is uw gezin beschermd. Als u er niet meer bent, krijgen zij dan het afgesproken bedrag.  

Wat is een levenslange overlijdensverzekering?

Een levenslange overlijdensverzekering is de oplossing om uw gezin financiële zorgen te besparen als u er niet meer bent. Dankzij het afgesproken bedrag beschikken ze dan over een som geld om de gezinsuitgaven of de successierechten te betalen.

Mooi meegenomen: u kan nu al 30% van uw premies terugkrijgen als belastingvermindering als u die aftrekt voor langetermijn- of pensioensparen. 

Ontdek alle details van de levenslange overlijdensverzekering

Goed om te weten:

  • De levenslange overlijdensverzekering is een overlijdensverzekering van tak 21 met vast kapitaal en maximaal 6% instapkosten, afgesloten voor een onbepaalde duurtijd met een minimum van 10 jaar in geval van pensioensparen. Bekijk de voorwaarden en de informatiefiche voor informatie over de limieten en uitsluitingen of ga langs bij een DVV-consulent. Het is belangrijk dit document door te nemen voor een contract te ondertekenen. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.
  • De aanvullende waarborg overlijden door ongeval wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tot 65 jaar van de verzekerde). Ze voorziet de uitkering van een vast kapitaal (1 of 2 maal het overlijdenskapitaal van de hoofdverzekering) in geval van overlijden of volledige en blijvende invaliditeit. Deze verzekering biedt geen dekking voor bepaalde omstandigheden van ongevallen, bijvoorbeeld ongevallen die rechtstreeks verband houden met burgeroorlog, opstand, oproer en stakingen. Lees de algemene voorwaarden van de aanvullende verzekering tegen het ongevallenrisico.
  • De aanvullende waarborg tegen invaliditeitsrisicopremievrijstelling wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tot 65 jaar van de verzekerde). Ze voorziet de premieterugbetaling van de hoofdwaarborg en de onderschreven aanvullende verzekeringen in geval van een tijdelijke invaliditeit en de premievrijstelling van de hoofdwaarborg en de onderschreven aanvullende verzekeringen in geval van een blijvende invaliditeit. De invaliditeit kan economisch of fysiologisch en volledig of gedeeltelijk zijn. De prestaties zijn in verhouding tot de graad en de duur van de invaliditeit. Deze verzekering biedt geen dekking voor bepaalde omstandigheden, zoals invaliditeit ten gevolge van ziekte na 60 jaar. Lees de algemene voorwaarden van de aanvullende verzekering tegen het invaliditeitsrisico.
  • De aanvullende waarborg tegen invaliditeitsrisico – rente wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tot 65 jaar van de verzekerde). Ze voorziet de uitkering van een rente in geval van een tijdelijke of blijvend invaliditeit. De invaliditeit kan economisch of fysiologisch en volledig of partieel zijn. De prestaties zijn in verhouding tot de graad en de duur van zijn invaliditeit. Deze verzekering biedt geen dekking voor bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld de invaliditeit ten gevolge van ziekte na 60 jaar) en kan slechts worden onderschreven wanneer ook de aanvullende invaliditeitsverzekering – premievrijstelling wordt onderschreven. De leeftijd van de verzekerde op onderschrijving van het contract wordt tot 50 jaar beperkt. Lees de algemene voorwaarden van de aanvullende verzekering tegen het invaliditeitsrisico.

 

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV Verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Ga naar een DVV-consulent in een van onze 316 kantoren.

Kies een consulent