• Blog
 • Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Overlijden

Vastgoedschenking: bij leven een woning schenken aan je kinderen

Vastgoed schenken aan je kinderen

Je zou je kinderen tijdens je leven graag een onroerend goed (huis, appartement of grond) schenken? Lees hier alles wat je moet weten over de vastgoedschenking.

Wat is een vastgoedschenking?

Het is een overeenkomst waarbij de schenker tijdens zijn leven en zonder tegenprestatie een onroerend goed overdraagt aan de begiftigde, d.w.z. de ontvanger. Het goed in kwestie gaat onmiddellijk over van de nalatenschap van de schenker naar die van de begiftigde. Je moet goed nadenken voordat je een vastgoedschenking doet, want deze handeling is onherroepelijk. Je kan niet meer terug eens de schenking is gedaan.

Waarom een vastgoedschenking doen?

Je kan vastgoed schenken voor verschillende doeleinden (financiële steun, deelname aan een goed doel, ...). Maar wanneer ouders hun kinderen een onroerend goed schenken  ̶  ook wel een schenking in rechte lijn genoemd  ̶ , gaat het vaak om successieplanning. Het doel is dan om minder successierechten te betalen.

Kan je vastgoed schenken zonder tussenkomst van een notaris?

Nee, voor iedere vastgoedschenking is een notariële akte vereist. De notaris zal je ook adviseren over de geschiktheid van een vastgoedschenking op basis van jouw persoonlijke situatie.

Welke kosten zijn verbonden aan een vastgoedschenking?

Voor iedere vastgoedschenking moeten schenkingsrechten worden betaald (die lager zijn dan successierechten). Schenkingsrechten zijn progressief en hangen af van verschillende factoren:

 • verwantschapsgraad: hoe verder verwant, hoe hoger de rechten
 • waarde van het onroerend goed: hoe hoger die waarde, hoe hoger het tarief
 • woonplaats van de schenker: de drie Gewesten passen niet dezelfde tarieven toe.

De tarieven zijn dezelfde in de drie Gewesten. Er zijn vier belastingschijven, met tarieven die variëren van 3% tot 27% voor een schenking in rechte lijn. Naast de schenkingsrechten moet er rekening worden gehouden met andere kosten: administratieve opzoekingen en formaliteiten, de honoraria van de notaris, …

Welke fiscale voordelen biedt een vastgoedschenking bij leven?

Ten eerste worden de verschuldigde rechten berekend over de waarde van het onroerend goed op de dag van de schenking en niet op het moment van overlijden (zoals het geval is bij successierechten). Hoe eerder die kosten worden betaald, hoe voordeliger, want de waarde van een eigendom stijgt over het algemeen na verloop van tijd.

Anderzijds wordt wat je tijdens je leven schenkt niet opgenomen in de nalatenschap. In Wallonië is er echter een uitzondering als de schenker binnen 3 jaar na de erfenis overlijdt. In dat geval wordt de waarde van de schenking in aanmerking genomen bij de berekening van de successierechten. Als de belastingschijf daardoor hoger wordt, stijgen de successierechten. Alleen het Waals Gewest past dit systeem nog toe. In Brussel verdween het in 2016.

Wat is een schenking in schijven?

Bij een schenking in schijven wacht men 3 jaar tussen twee vastgoedschenkingen. Dit kan fiscaal interessant zijn. Als je binnen 3 jaar na de eerste een tweede vastgoedschenking doet, worden de bedragen van de twee schenkingen bij elkaar opgeteld om de schenkbelasting te bepalen. Aangezien de tellers om de 3 jaar op nul worden gezet, begin je opnieuw in een lagere belastingschijf als je 3 jaar wacht tussen twee vastgoedschenkingen. 

Bescherm je gezin met een overlijdensverzekering

Bij overlijden kan je met de DVV Overlijdensverzekering je nabestaanden helpen bij het betalen van successierechten over je vermogen. Je kiest zelf het bedrag, de begunstigden en de looptijd van de polis.

 • De DVV Overlijdensverzekering is een overlijdensverzekering van Tak 21 met vast kapitaal die wordt afgesloten voor een bepaalde duur. De verzekeringsovereenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
 • Bepaalde doodsoorzaken zijn uitgesloten, zoals zelfmoord tijdens het eerste verzekeringsjaar, overlijden ten gevolge van het beoefenen van een extreme sport, overlijden van de verzekerde door een opzettelijke daad, …
 • Ga voor meer informatie langs bij een DVV-consulent of bekijk:

Gewoon goeie service

Bij DVV is verzekeren in de eerste plaats een service. Dagelijks maken meer dan 1.000 DVV-consulenten tijd voor je vrij. Wanneer je dat echt nodig hebt, bijvoorbeeld in geval van schade. Je consulent volgt je dossier dus persoonlijk van A tot Z. En dat is geruststellend!

De DVV Overlijdensverzekering is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE70 0689 0667 8225, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

 

Dit wil je ook weten

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 290 kantoren.

Kies een consulent