• Blog
 • Contact
 • Wie zijn wij?
 • Klachten
 • Jobs
 • MyDVV

Nieuws

Rampenfonds: wat is het?

Wat is het doel van het Rampenfonds?

Het Rampenfonds geeft financiële steun als je materiële schade geleden hebt door een schadelijk natuurfenomeen (overstroming, aardbeving, aardverschuiving …) dat werd erkend als openbare natuurramp. Deze steun is beperkt tot de herstelling van goederen die niet door een verzekeringscontract gedekt zijn. 

Hoe wordt een natuurfenomeen erkend als ramp?

In Vlaanderen moet je de schade uiterlijk 60 dagen na het schadelijk natuurfenomeen melden bij het Vlaams Rampenfonds. Het Vlaams Rampenfonds start dan een onderzoek en legt de erkenningsaanvraag voor aan de Vlaamse Regering. De beslissing wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

In Brussel en Wallonië geldt er een andere procedure. Daar moet de gemeente het uitzonderlijk karakter van het weersfenomeen melden bij de Gewestelijke Rampendienst. De Waalse of Brussels Regering zal dan een beslissing nemen die in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd. In Brussel en Wallonië is het dus van groot belang dat je de schade bij je gemeente meldt.

Welke soorten natuurrampen zijn er?

Er zijn vier soorten natuurrampen:

 • aardbeving
 • aardverschuiving of grondverzakking
 • overstroming
 • overlopen of opstuwen van openbare riolen

Je vindt de exacte definitie van deze types natuurrampen in de algemene voorwaarden van de woningverzekering Cocoon Flex en Cocoon Start.

Natuurlijk dekt je woningverzekering ook schade veroorzaakt door storm, hagel, sneeuw en onweer, maar dat zijn geen natuurrampen.

Wat is de rol van je verzekeraar?

Woningverzekering

Sinds 2006 moet de brandverzekering ook natuurrampen dekken. Bij DVV is schade aan je gebouw (eigenaar) en aan je verzekerde inboedel (huurder en eigenaar-bewoner) dus gedekt als die het gevolg is van een natuurramp. Het Rampenfonds zal slechts in uitzonderlijke gevallen schade vergoeden en alleen als het natuurfenomeen als ramp erkend wordt. Je kan alleen een beroep doen op het Rampenfonds voor schade aan goederen die niet verzekerd zijn omdat je op het ogenblik van de ramp recht hebt op een leefloon of op gelijkwaardige financiële hulp. Ook voor goederen die niet verzekerbaar zijn door een gewone brandverzekering kan je eventueel een vergoeding krijgen van het Rampenfonds.

Als je gekozen hebt voor de Optie Geparkeerd voertuig bij de woningverzekering Cocoon Flex, kan je ook genieten van een schadevergoeding voor schade veroorzaakt aan je voertuig.

Autoverzekering met een volledige (Full) of gedeeltelijke (Mini) Omnium

Je krijgt een schadevergoeding voor schade veroorzaakt door een natuurfenomeen, ook bij total loss. Het doet er niet toe of de gebeurtenis al dan niet erkend wordt als natuurramp.

Weet dat bij een gedeeltelijke omnium (Mini) de dekking kan geweigerd worden op basis van je gedrag. Als je opzettelijk door het water rijdt, is het mogelijk dat de schade aan je auto niet gedekt is.

Autoverzekering met enkel Burgerlijke Aansprakelijkheid

Je wordt niet vergoed. In dat geval kan je altijd een aanvraag doen voor een vergoeding bij het Rampenfonds.

Heb je tijdelijk onderdak nodig?

Bij DVV kan je een beroep doen op DVV Home Assistance die je zal helpen bij de zoektocht naar een voorlopig onderdak. Deze service is 24/24 bereikbaar op 0800°93°300. We vergoeden de kosten voor de tijdelijke huisvesting als je eigenaar bent voor de duur van de heropbouw van het verzekerde goed dat onbewoonbaar geworden is. Raadpleeg de algemene voorwaarden van je  verzekering of contacteer je DVV-consulent voor meer informatie.

Heb je recht op een vervangwagen?

 • Als je hebt ingetekend op optie Assistance, krijg je een vervangwagen gedurende maximaal vijf dagen.
 • Als je gekozen hebt voor de autoverzekering Mobility Mini of Full Omnium en je een beroep doet op een door DVV erkend hersteller, kan je genieten van een vervangwagen voor de duur van de herstelling of gedurende maximaal zes dagen als je auto perte total verklaard wordt.
 • Als je meerdere van de hierboven vermelde waarborgen hebt die recht geven op een vervangwagen, dan zijn de termijnen cumulatief.

Hoe doe je een beroep op het Rampenfonds?

Stel dat de schade aan je auto niet gedekt is door je verzekering. Je kan dan een beroep doen op het Rampenfonds. Daarvoor moet de ramp officieel erkend worden en gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad. Ontdek meer informatie voor:

Weet dat er beperkingen zijn. Puur esthetische schade (bijvoorbeeld aan het koetswerk) wordt niet vergoed. In Wallonië en Brussel moet je auto ook minstens vijf jaar oud zijn om recht te hebben op een schadevergoeding.

Bedenk ook dat je nooit 100% gedekt bent (of dat nu via je verzekeraar is of via het Rampenfonds). Bovendien wordt de schadevergoeding altijd beperkt door bepaalde decreten of door de algemene en bijzonder voorwaarden van je verzekering.

Weet ook dat een Omniumverzekering een betere dekking biedt voor je auto dan het Rampenfonds.

Onze DVV-consulenten zijn er voor je

Heb je vragen over je verzekeringen? Contacteer je DVV-consulent zodat we samen je contracten kunnen bekijken en het dekkingsniveau kunnen aanpassen.

Heb je een schadegeval? Je DVV-consulent is je eerste aanspreekpunt. Zij of hij helpt je graag om alles te regelen.

Goed om te weten

 • De autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid is wettelijk verplicht. Ze wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. De Bijzondere en Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. Ga langs bij een DVV-consulent of bekijk hier:
 • De autoverzekering Mobility is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE70 0689 0667 8225, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.
 • Onze partner Europ Assistance organiseert de bijstand. 
 • De woningverzekering Cocoon Flex wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. De Bijzondere en Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Ga voor meer informatie langs bij een DVV-consulent of bekijk:
 • Kennisname van deze documenten is verplicht vóór je het contract ondertekent.
 • Cocoon Flex is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.
 • De woningverzekering Cocoon Start (formule van het product Cocoon Flex) wordt afgesloten voor 1 jaar en stilzwijgend verlengd met opeenvolgende periodes van 1 jaar. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. De Bijzondere en Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
 • Ga voor meer informatie langs bij een DVV-consulent of bekijk:

De woningverzekering Cocoon Start is een formule van het product Cocoon Flex, een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE82 7995 5181 0568, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Gepubliceerd op 13/08/2021

Dit wil je ook weten

DVV-nieuwsbrief

Je e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in je buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op je in meer dan 290 kantoren.

Kies een consulent