• Contact
  • Wie zijn wij?
  • Klachten
  • Jobs
  • MyDVV

Kredieten

Woonkrediet bij scheiding: wat nu?

Welke oplossingen bestaan er voor uw woonkrediet bij een scheiding?

Een scheiding is nooit makkelijk. Zeker niet als u samen een woning gekocht hebt en de lening nog niet afbetaald is. Wat gebeurt er in dat geval? We bekijken de verschillende scenario’s.

1. U verkoopt uw huis of appartement

Als u besluit om de woning te verkopen aan een derde partij, dan blijven jullie samen verantwoordelijk voor het woonkrediet tot de lening volledig is afbetaald. Zodra de woning is verkocht, kan u dus vervroegd uw lening aflossen. Soms volstaat het bedrag van de verkoop niet om uw volledige woonkrediet terug te betalen. Uw kredietmakelaar zal dan samen met u de mogelijkheden bekijken. 

2. U koopt de ander uit

Blijft u of uw ex-partner in het huis of appartement? Dan moet die de ander uitkopen en is een aanvraag tot ‘desolidarisatie’ bij jullie financiële instelling nodig. Als u getrouwd bent, moet u wachten tot de echtscheiding definitief is uitgesproken. 
 
  •  Moet u meer lenen om het deel van uw ex over te kopen? Dan kan u uw woonkrediet herfinancieren of een tweede krediet aangaan. Doe een simulatie om een idee te krijgen van hoeveel u kan lenen.
  • Hebt u de middelen om het deel van uw ex te betalen zonder meer te lenen? In dat geval kan u uw huidige krediet behouden en wordt u de enige ontlener. 

Hoe bepaalt u de uitkoopsom

Het is nooit eenvoudig om het uitkoopbedrag te bepalen. Verschillende factoren spelen een rol:

  • huidige waarde van de woning, bij voorkeur bepaald door een expert
  • uitstaand saldo van het gemeenschappelijk woonkrediet
  • eigen inbreng van elke partij bij de aankoop
  • diverse kosten (notariskosten voor de regelingsakte, dossierkosten voor de desolidarisatie, kosten voor vervroegde terugbetaling enz.)

Goed om te weten: u moet ook rekening houden met het verdeelrecht dat 1 tot 2,5%  bedraagt van de waarde van uw woning. Dat is een belasting bovenop de registratierechten die u betaalt als u uit onverdeeldheid treedt.

3. De woning blijft gezamenlijk eigendom

Een laatste oplossing bestaat eruit dat jullie de woning samen behouden, bijvoorbeeld om te verhuren. U blijft dan samen verantwoordelijk voor de terugbetaling van de lening. 

DVV is er voor u

Hebt u advies nodig over uw woonkrediet? Uw DVV-kredietmakelaar helpt u graag en beantwoordt al uw vragen.

Goed om te weten

De schuldsaldoverzekering is een overlijdensverzekering van tak 21 met vast kapitaal en maximaal 15% instapkosten, afgesloten voor een bepaalde duurtijd met een minimum van 10 jaar in geval van pensioensparen. De maximale duurtijd van de schuldsaldoverzekering is gelijk aan de looptijd van het woonkrediet.  Bekijk de algemene voorwaarden, de financiële informatiefiche en de commerciële fiche voor informatie over de limieten en uitsluitingen of ga langs bij een kredietmakelaar die ook DVV-verzekeringsconsulent is. Het is belangrijk dit document door te nemen voor een contract te ondertekenen. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

De schuldsaldoverzekering is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE70 0689 0667 8225, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Gepubliceerd op 12/02/2021

Dit wil u ook weten

DVV-nieuwsbrief

Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief van DVV verzekeringen.

Een vraag?
Hulp nodig?

Contacteer een DVV-consulent in uw buurt. Meer dan 1.000 consulenten wachten op u in meer dan 350 kantoren.

Kies een consulent